Delen

We staan voor grote opgaven waar het gaat om het verduurzamen van onze stad. Op mondiaal niveau zijn afspraken gemaakt die regionaal effect hebben. In 2050 zijn alle woningen CO2 neutraal. In de nabije toekomst verwarmen we woningen niet meer met gas, maar met warmte uit de bodem of de lucht. Of door wind- en zonne-energie.

Daarvoor moet er veel veranderen. Aan de woningen, maar ook aan de energievoorziening. Dat geldt ook voor de ruim 300.000 woningen in Rotterdam. Havensteder investeert fors in de energiezuinigheid van haar woningen. Het gaat daarbij de komende jaren om het verbeteren van zo’n 800 woningen per jaar. We investeren  jaarlijks rond de € 16 miljoen extra.

Focus op isoleren en ventileren

Het verwarmen van een woning vraagt de meeste energie. Isoleren is dé manier om verbruik te verminderen. Dit heeft ook een positief effect op de woonlasten en het wooncomfort.  Als we isoleren doen we dat direct naar nieuwbouwstandaarden en op het moment dat er al onderhoud nodig is aan een woning. Daarmee besparen we tijd en geld. Isoleren is niet de goedkoopste aanpak. Uitgangspunt is dat we op beperkte schaal huurverhoging vragen voor de investeringen die we doen.

Een mooi voorbeeld is de aanpak van de Mathenesserflats in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. Door een flink pakket aan isolatiemaatregelen ontstond er een labelsprong van gemiddeld energielabel F/G naar gemiddeld energielabel A. We passen in de duurzaamheidslag naast isoleren ook zonnepanelen toe.

Nieuwbouw altijd aardgasvrij

Nieuwe woningen bouwen we aardgasvrij. Op basis van de aanwezige infrastructuur kiezen we voor óf aansluiting warmtenet óf all electric. In 2017 bouwden we in Crooswijk 7 eengezinswoningen 16 appartementen. Deze zijn aangesloten op het al aanwezige warmtenet. In 2019 bouwen we in het Oude Noorden appartementen die all electric zijn.

Gasloze wijken

Het streven is om in 2050 enkel nog gasloze wijken te hebben in Nederland. Een aanzienlijke energietransitie, waarbij het nodig is dat gemeentes de regie pakken.

  • op het verdelen van kosten.
  • op het betrekken van andere vastgoedeigenaren.
  • op het stroomlijnen van planningen van alle betrokkenen.

De gemeente moet het voortouw nemen bij het opstellen van een tijdspad dat bepaalt hoe en wanneer welke wijken van het gas af gaan.  Havensteder is kritisch ten aanzien van de duurzaamheid en de betaalbaarheid van het warmtenet. Op dit moment is het aansluiten op warmtenetten vaak duurder dan het alternatief gas. De prijs en de beperkte keuze voor leveranciers maakt dit voor ons, en onze huurders, nu nog geen aantrekkelijke optie. Daarnaast willen we dat de bron van de warmtenetten, nu meestal afkomstig vanuit de Rotterdamse havens en aardgasgestookte bronnen, duurzamer wordt.  Ook hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente.

Gezamenlijk optrekken

De verantwoordelijkheid van de energietransitie ligt niet bij één partij. Het is belangrijk om gezamenlijk op te trekken en elkaar te versterken waar mogelijk. Havensteder zoekt die samenwerking op. We zijn betrokken bij een onderzoek naar het aansluiten op het warmtenet van 850 woningen in Bospolder-Tussendijken. Dat doen we samen met de gemeente en Eneco. In de wijk Vreewijk onderzoeken we met Nuon hoe en tegen welke kosten het mogelijk is om eengezinswoningen op het warmtenet aan te sluiten.

Vaste duurzaamheidspartners

Wij werken samen met vier vaste partners voor het verduurzamen van onze woningen. Dit vaste team denkt en werkt met ons mee aan de verduurzaming. Dit team bestaat uit Smits Vastgoedzorg, Bam Woningbouw, Constructif en Heembouw.