Delen

In Rotterdam kennen we het programma Langer Thuis. Een initiatief van de gemeente, in samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en corporaties. Wij nemen daarin natuurlijk ook ons aandeel. Het programma moet ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis is niet langer vanzelfsprekend. Dat vraagt om zorg en begeleiding aan huis en om voorzieningen op loopafstand. Zoals een supermarkt, openbaar vervoer, ontmoetingsplaatsen en faciliteiten voor sport en beweging. De wijk Prinsenland/Lage Land is één van de eerste wijken die voor deze doelgroep volledig geschikt wordt gemaakt.

Het is een behoorlijke aanpak, waarbij veel domeinen betrokken zijn. Het vraagt om samenwerken vanuit een gezamenlijk belang. Eén van de uitdagingen ligt in het over de eigen organisatiegrenzen heen kijken. Afgelopen week bespraken de bestuurders van de betrokken organisaties, waaronder ikzelf, en wethouder De Langen de voortgang. Met veel zaken liggen we op goed op planning. Maar op een aantal punten kwamen we er niet goed uit. Bijvoorbeeld omdat er in de praktijk veel verschillende partijen betrokken zijn, die natuurlijk alle zelfstandig opereren. Met eigen financiering, eigen personeelsbestand en een eigen manier van aansturen. Begrijpelijk! Maar het helpt niet bij het handig en kosten efficiënt organiseren van mensen en middelen in een opgave van deze omvang. Zo staan er tussen droom en daad praktische bezwaren die onoverkomelijk lijken.

Gelukkig kwamen we tot een compromis: begin klein. Organiseer het niet gelijk voor de hele wijk, maar maak afspraken die gelden voor één flat. En bekijk samen of je een vorm kunt vinden die werkt voor 200 woningen. De opgave om een balans te vinden tussen de drijfveren en doelen die je als organisatie hebt, en de drijfveren en doelen die je deelt binnen een groot (maatschappelijk) vraagstuk, zie ik al wat langer ontstaan. Wat mij betreft is het een opgave die past bij de huidige tijd, waarin dit soort vraagstukken aan de orde van de dag zijn. Opgaven die je als individuele organisatie vaak niet op kúnt lossen. Dat lukt alleen als organisaties de krachten bundelen en ieder het aandeel pakt dat past bij zijn natuurlijke rol. En daarbij voor lief neemt dat je soms praktische zaken anders moet organiseren dan voorheen.

Ik ben blij dat we in deze situatie samen de hobbel hebben kunnen nemen.

Groet,
Hedy

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.