Delen

In 2050 verwarmen we onze woningen met een andere warmtebron dan aardgas, zijn onze woningen voldoende geïsoleerd en is ons vastgoed klaar voor de uitdagingen van het veranderende klimaat. Dat doen we door optimaal in te zetten op energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Alleen zo bieden we de huurder van nu én de huurder van straks een prettige, betaalbare en toekomstbestendige woning in een fijne buurt.

 Haalbare en betaalbare warmtenetten staan onder druk

Er is op dit moment veel onduidelijkheid over hoe de tarieven van warmte zich ontwikkelen. Dat zorgt voor veel onzekerheid. Door de onduidelijkheid verliest de overstap naar een warmtenet draagvlak, terwijl dat in veel wijken de voor de hand liggende oplossing is om woningen van het aardgas af te halen. Het doorberekenen van de kosten voor warmte, met de stijgende tarieven, aan huurders vinden wij onacceptabel. De tarieven voor warmte zijn nu gekoppeld aan de tarieven voor gas. Dat moet losgekoppeld worden. De overheid bepaalt de spelregels van de energietarieven en zal op korte termijn moeten ingrijpen.

Wat betekent dit voor huurders die net zijn overgestapt?

We werken met gemeente en energieleverancier samen in gebiedsaanpakken. Havensteder heeft een gebiedsaanpak in Tussendijken en de Agniesebuurt. En sluit ook op diverse andere plekken in de stad woongebouwen aan op het warmtenet.  Voor deze gebiedsaanpakken en gebouwen maakten we met gemeente Rotterdam en Eneco duidelijke afspraken over de kosten. We bieden onze huurders een kostenvrije overstap. We nemen een aanzienlijk deel van het vastrecht voor onze rekening, waardoor de kosten voor de huurder lager zijn dan bij gas. Daarnaast ontvangen huurders een elektrisch kookfornuis en een pannenset. 

Voor huurders die net zijn overgestapt of waar we net starten is er sprake van een aanbod waar huurders er over het hele jaar niet op achteruit gaan. 

Geen garanties

We kunnen huurders echter niet garanderen dat ze altijd beter af zijn dan gas. Dit is afhankelijk van de gasprijsontwikkeling en die van warmte. Dit geeft te veel onzekerheid en dat is niet goed voor het draagvlak van de energietransitie.

Wij betalen een aanzienlijk deel van de warmterekening om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk is om over te stappen. Om samen de weg in te slaan naar een duurzame toekomst. Maar door stijgende tarieven van warmte en dalende voor gas raken we het vertrouwen kwijt. We willen onze huurders meer garantie kunnen geven dat ze altijd beter af zijn dan gas. 

Koppel warmte los van gas en verlaag de maximum tarieven

De overheid bepaalt elk jaar maximumtarieven voor warmte op basis van de gasprijs in november. Dat tarief geldt dan voor een heel kalenderjaar. Eén vast tarief terwijl de gasprijzen veel vaker wijzigen per jaar. Dat moet anders. Lagere maximumtarieven met daarbij een garantie dat overstappers altijd beter af zijn dan gas geeft vertrouwen en maakt toekomstige gebiedsaanpakken mogelijk. De overheid bepaalt de spelregels van de energietarieven en zal op korte termijn moeten ingrijpen. Samen met andere corporaties roept Havensteder op tot actie.