Een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. We werken met ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. We bieden bewoners een thuis. Onze bestuurders zijn Hedy van den Berk en Sander Uiterwaal. Het Directie Overleg bestaat naast Hedy en Sander uit: directeur Wonen (vacature), Urias Santos Bakker (directeur Onderhoud & Ontwikkeling), Bart Kesselaar (directeur Strategie), Hans Peter van der Poll (directeur HRM, I&A & Facilitaire zaken) en John Zwetsloot (concerncontroller ad interim).

Inclusieve stad

Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is. Wij noemen dat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners.

Onze missie

Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de Stadsregio Rotterdam. Dat betekent onder meer dat we:

  • betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig wonen.
  • waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente.
  • efficiënt en zakelijk werken, met hart voor onze klanten.
  • open zijn over onze besluiten en het waarom daarvan. En dat we integer werken.
  • onze financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement.

werken bij Havensteder

Dienstverlening voor de huurder staat bij ons centraal. Samen met 400 professionals, bewoners, partners en stakeholders werken we om onze doelen en ambities te realiseren.
Werken bij Havensteder betekent een bijdrage leveren aan Rotterdam als inclusieve stad. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de stad en de bewoners en werken samen in een uitdagende werkomgeving. Binnen jouw werk is aandacht voor zelfontplooiing en continu leren. Zo maak je niet alleen het verschil voor onze bewoners, maar ook voor jezelf!
Wil je meer over Havensteder als werkgever weten of onze vacatures bekijken?