Een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. We werken met ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. We bieden bewoners een thuis. Onze bestuurder is Hedy van den Berk. Het directieteam bestaat naast Hedy uit: Peter van Lieshout (directeur Wonen), Henk Rotgans (directeur Onderhoud & Ontwikkeling), Sander Uiterwaal (directeur Financiën), Bart Kesselaar (directeur Strategie), Peter Maagdenberg (concerncontroller) en Hans Peter van der Poll (senior manager HRM & Services).

Inclusieve stad

Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is. Wij noemen dat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners.

Onze missie

Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de Stadsregio Rotterdam. Dat betekent onder meer dat we:

  • betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig wonen.
  • waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente.
  • efficiënt en zakelijk werken, met hart voor onze klanten.
  • open zijn over onze besluiten en het waarom daarvan. En dat we integer werken.
  • onze financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement.