Delen

De VVD Rotterdam stelt in een opiniestuk in het AD van 13 maart 2024 dat de gemeente voor de keuze staat om of meer sociale huurwoningen te bouwen of geld over te houden om andere problemen op te lossen. Maar niet alles wat telt kan ook geteld worden.

In deze tijd van woningnood gaat het niet om het kiezen tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. Er is een nijpend tekort aan alle soorten woningen. Koop- en sociale huurwoningen zijn allebei nodig en beide zijn waardevol.

In de nieuwe concept Woonvisie van de gemeente Rotterdam staat: In Rotterdam is een fijn en betaalbaar thuis voor iedereen. Dit uitgangspunt sluit aan bij dat wonen een grondrecht is en dat de overheid als taak heeft om in huisvesting te voorzien voor alle doelgroepen. Dat is niet voor niets, want een betaalbaar dak boven je hoofd is een basis voorwaarde om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is dan ook verstandig om te kijken wat het de samenleving juist oplevert als we voldoende sociale huurwoningen bouwen.

Neem bijvoorbeeld het huisvesten van een dakloze (jongere). Een betaalbare sociale huurwoning helpt om een leven weer op de rit te krijgen. Bovendien is bekend dat dit de samenleving al gauw tussen de €40.000 – €85.000 per jaar bespaart aan opvang en zorgkosten. Daarmee valt de eenmalige ‘korting’ op de grondprijs voor een sociale huurwoning in het niet. Maar ook starters zijn gebaat bij voldoende betaalbare woningen. Deze helpen hen om hun leven op te kunnen bouwen. En als kopen momenteel geen alternatief is voor twee-derde van de huishoudens, waaronder de vaak gememoreerde politieagent en leraar, laten we ons dan met ons allen hard maken om hen wel in aanmerking te laten komen voor een betaalbaar thuis. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer betaalbare woningen in de middenhuur of het optrekken van de inkomensgrens voor een sociale huurwoning.

Dit is kiezen voor volkshuisvesting en daarmee een investering in een sterke samenleving. Op die manier bouwen we aan een Rotterdam waar het fijn en betaalbaar wonen is voor iedereen. Een stad waarin iedereen kan meedoen. En dat telt.

Bart Kesselaar, directeur Strategie Havensteder