Delen

Eind 2018 sloten de Woonbond en Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties, een sociaal huurakkoord en zaten samen aan tafel bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Havensteder stemde voor het sociaal huurakkoord en tegen het klimaatakkoord. Genoeg redenen voor een nadere kennismaking met Paulus Jansen, de directeur van de Woonbond.

Verhuurderheffing

We vinden elkaar als het gaat om het verzet tegen de verhuurderheffing. We kunnen geen klimaatakkoord ondertekenen als de verhuurderheffing in de huidige vorm blijft bestaan. De meeste corporaties hebben namelijk naast de verhuurderheffing onvoldoende financiën om te investeren in het klimaatakkoord. Mooi om elkaar te ondersteunen op dit punt.

Sociaal huurakkoord

Ook als het gaat over het sociaal huurakkoord zien we veel overeenkomsten. Dit jaar krijgen huurders van Havensteder met een minimuminkomen en een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, geen huurverhoging. Daarmee zitten we al op koers voor het sociaal huurakkoord, dat pleit voor inflatievolgend huurbeleid. Ondanks dat uitgangspunt heeft De Woonbond begrip voor onze financiële situatie. Voor ons is het financieel niet haalbaar om de huren alleen met inflatie te verhogen. De opgaven van corporaties zijn niet over het hele land gelijk. We zien beiden dat lokaal maatwerk nodig is. En lokaal maatwerk kun je niet op landelijk niveau organiseren.

“De regelingen voor dure scheefwoners in het Sociaal Huurakkoord zitten in 010 nu al in de genen.”, Paulus Jansen, directeur Woonbond

We delen ook de zorgen als het gaat om de voorstellen van de minister om de toewijzingsgrens voor alleenstaanden te verlagen. Met name in stedelijke regio’s leven veel alleenstaanden. Voor hen is er niet altijd een alternatief als zij niet meer terecht kunnen in de sociale huursector.

We constateren dat er veel gezamenlijke belangen zijn, waarin we elkaar vinden en kunnen versterken.