Delen

In onze mensen zit onze waarde. We zijn steeds op zoek naar (nieuwe) medewerkers die bij ons passen. Qua ambitie, drijfveren en natuurlijk ook als het gaat om kennis en kunde. En dat stopt niet als medewerkers bij ons in dienst zijn. Binnen het HR-beleid staan functionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling daarom centraal.

Havensteder Academy

Havensteder beschikt over een Academy: een groot aanbod van trainingen, opleidingen, webinars en workshops, waarbij een aanzienlijk deel gratis te volgen is voor de medewerkers. Als sprake is van een betaalde opleiding dan wordt gekeken of er ruimte is in het loopbaanbudget. Iedere medewerker beschikt daarover als onderdeel van de CAO. Dit kan worden besteed aan alles wat loopbaangerelateerd is, waarbij er niet per se een directe relatie met iemands functie hoeft te zijn. Ook zijn er reguliere budgetten, die het CAO-budget waar nodig aanvullen.

HE-punten

Havensteder introduceerde een paar jaar geleden het Havensteder Educatie systeem. Van elke medewerker wordt jaarlijks verwacht dat hij of zij twintig zogeheten HE-punten haalt. Die zijn te krijgen voor alle ontwikkel-gerelateerde activiteiten waaraan medewerkers deelnemen. Ze leveren niet alleen nieuwe kennis en inzichten op, maar ook een bruto bonus.

iTalent

iTalent is een online HR-cyclus van Havensteder, met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Centraal staan gesprekken met leidinggevenden, waarin vragen aan de orde komen als: waar krijg je energie van, wat kost je energie, welke talenten wil je inzetten en wat wil je ontwikkelen? Met de verschillende tools en programma’s die onderdeel zijn van iTalent kan vervolgens opvolging worden gegeven aan inzichten uit de persoonlijke gesprekken.

Traineeships, (interne) stages en wijksafari’s

Havensteder biedt de mogelijkheid om uitgebreide traineeships en stages te lopen, maar ook om mee te gaan op een zogenaamde wijksafari. Die geeft inzicht in de werkzaamheden van Havensteders in het veld. Op ieder functieniveau is er de mogelijkheid van een interne stage, waarbij korte tijd wordt meegelopen met collega’s van een heel andere afdeling. Een mooie kans om kennis te maken met andere werkzaamheden en in een aantal gevallen leidde een dergelijke stage tot een interne carrièreswitch.

Sectorbrede inspanning

Meer in het algemeen is er binnen de corporatiesector veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Een succesvol initiatief is Corporaties in Beweging, waaraan ook Havensteder deelneemt. Het is ontwikkeld om mensen meer regie over hun loopbaan te geven. Ook is er het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, FLOW, dat corporatiemedewerkers helpt hun werk goed, gezond en gemotiveerd te doen.