Met een visitatie leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en ons maatschappelijk presteren. We doen dit eens in de vier jaar. De laatste visitatie was eind 2014. In 2018 vindt er bij Havensteder een maatschappelijke visitatie plaats.

Wij zien dit als kans om verantwoording af te leggen èn de dialoog aan te gaan over onze (maatschappelijke) ambities, prestaties en op welke manier wij dat doen. Daarom doen wij mee met het experiment rond de visitatie van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) “Vernieuwing maatschappelijk gesprek”. Het doel is om de toegevoegde waarde van de maatschappelijke visitatie te vergroten.

SAMEN WERKEN AAN VERBETERING
Wij vinden het belangrijk dat belanghouders en belanghebbenden meer invloed hebben op het proces en de inhoud van de visitatie. Dat is onze focus van het experiment. (Belanghouders zijn georganiseerde partners en belanghebbenden alle partners met wie we in de praktijk te maken hebben.) De belanghouders en -hebbenden beoordelen ons op thema’s die zij belangrijk vinden. En ze denken mee over het proces. Ook hebben zij invloed op de andere stakeholders die we betrekken bij de visitatie. We gaan aan de slag met deze onderwerpen. Of niet en dan motiveren we dat. Zo krijgen we gezamenlijk een beeld van de thema’s waarop wij willen verbeteren. Het sluit aan bij de leefwereld van onze partners. Wij verwachten dat het een extra impuls geeft aan onze samenwerking, zodat we samen onze schouders onder de opgave zetten. Als gelijkwaardige partners. Passend bij onze ambities.