Delen

Met het bereiken van het coalitieakkoord kwam het goede nieuws naar buiten: de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Vanaf 2023 hoeven corporaties deze belasting niet meer te betalen. Tijdens Prinsjesdag vorig jaar kondigde het demissionaire kabinet al een korting op de heffing aan van 500 miljoen euro. Door deze korting kunnen de corporaties tot 2035 8,6 miljard euro extra investeren.

De corporaties en demissionair Minister Ollongren spraken daarover af dat dit extra geld gestoken wordt in extra woningen bouwen en het verduurzamen van woningen. Dit is natuurlijk een fantastisch vooruitzicht. Ook voor de huurders en woningzoekenden in regio Rotterdam. Hoe nu verder?

Van planvorming naar uitvoering

Eén van de grote zorgen die we in de maatschappij voelen, is de woningnood. Ook in Rotterdam merken we de schrijnende gevolgen ervan. Er zijn meer sociale huurwoningen in de hele regio nodig. Veel huidige huurders vragen daarnaast om een huurbevriezing, zodat de huurlasten niet hoger worden. Daarnaast zorgen de stijgende gasprijzen voor veel zorgen en legt dat druk op de toch al grote verduurzamingsopgave. We merken dat huurders en andere stakeholders verwachten dat we het vrijgevallen geld van de verhuurderheffing voor deze zaken gebruiken. Die verwachting is logisch. Tegelijk volgen wij, net als alle andere corporaties, de landelijke afspraken die gemaakt zijn rond de afschaffing van de verhuurderheffing. En die afspraken zijn als volgt:

Brancheorganisatie Aedes en Minister De Jonge maken op landelijk niveau afspraken. Bijvoorbeeld over hoeveel woningen, waar bijgebouwd worden en welke woningverbeteringen gerealiseerd moeten worden. Die afspraken worden vertaald naar de regio’s. In onze regio overleggen wij over die vertaling van landelijke afspraken met de gemeenten en de huurdersorganisaties. Eén van de onderwerpen op de agenda is de toewijzing van extra locaties om te bouwen in onze volle regio. Die locaties moeten passen in de Woonvisie van de gemeenten. De gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben hierop uiteraard ook invloed. In de zomer willen we meer duidelijkheid hebben, zodat we concrete plannen kunnen maken en kunnen starten met de uitvoering. Alleen dan maken we stappen in het oplossen van het woningtekort.

We zitten niet stil

Overigens zitten we in de tussentijd niet stil. Dit jaar startten we op verschillende plekken in Rotterdam de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Dit jaar en volgend jaar leveren we 240 nieuwe woningen op.

Ook qua duurzaamheid, een andere grote investeringspijler, nemen we een aantal belangrijke stappen. In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken ervaren we hoe het is om woningen op grote schaal aardgasvrij maken. Samen met onze partners sluiten we daar straks 1.300 woningen aan op een warmtenet.

We werken gestaag door aan onze doelstellingen en bijdrage aan de stad. We zetten in op een efficiënte en effectieve samenwerking met onze partners, met als doel een maximale uitvoeringskracht.