Delen

Afgelopen vrijdag zette onze directeur Wonen, Peter van Lieshout zijn handtekening onder het nieuwe regionale convenant woonoverlast. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders maakten afspraken om extreme woonoverlast de kop in te drukken. Door relevante privacygegevens met elkaar te delen, kunnen betrokken partijen beter samenwerken en woonoverlast sterker aanpakken.

Ook maakten de betrokken partijen een uitvoeringsplan “Samen tegen overlast”. Hier staan de processen, AVG en functies in beschreven. De gemeente Rotterdam gaat werken met Veiligheidsregisseurs en Experts Wonen, in plaats van de Woonoverlast-coördinatoren. Namens Havensteder nemen de woonconsulenten deel aan de casus-overleggen.

Er loopt nu een campagne waarin we huurders oproepen om contact op te nemen met de Advieslijn Woonoverlast bij woonoverlast. Bewoners krijgen daar tips en coaching over zij zelf kunnen doen als ze overlast ervaren. Op deze manier kunnen de professionals zich focussen op de complexe casussen.