Delen

Door de belasting op sociale huurwoningen die werd ingevoerd in 2013, de verhuurderheffing, kunnen corporaties tienduizenden huurwoningen minder bouwen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Companen en Thésor in opdracht van Aedes, de VNG en de Woonbond en op 1 mei werd gepubliceerd. Dit geldt ook voor Havensteder. Wij betaalden afgelopen jaar ruim 30 miljoen euro verhuurderheffing. Daarvan hadden we ook 200 woningen kunnen bouwen.

De onderzoekers keken naar de effecten van de heffing, maar ook naar de reden dat deze oorspronkelijk is ingevoerd. Tijdens de vorige crisis moest de heffing tijdelijk het begrotingstekort helpen oplossen. Daarnaast wilde men een eerlijker speelveld tussen corporaties en commerciële verhuurders. Nu blijkt dat corporaties naar verhouding zelfs méér belasting betalen. De zwakste schouders dragen daarmee de zwaarste lasten. Betaalbaar wonen voor lage inkomens komt door de heffing in gevaar schrijft hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen (UvA).

De verhuurderheffing wordt vooral betaald door corporaties (95%). Huurders merken de gevolgen van de heffing. Er is een landelijk tekort aan woningen. In onze regio is de opgave voor nieuwbouw en verduurzaming naar verhouding groot en de financiële positie van corporaties relatief slecht.

Eerder riepen De Brug en Havensteder huurders en woningzoekenden op om hun verhalen te delen op www.wooncrisis.nl. Die verhalen maken juist nu extra indruk. Meer huisvesting blijft nodig. We moeten niet dezelfde fout maken als tijdens de vorige crisis. Onze oproep aan de politiek: geef corporaties de middelen om anti-cyclisch te bouwen. Hiermee verwezenlijken we meer woningen en helpen we de werkgelegenheid in stand houden. Onze gezamenlijke oproep aan het kabinet is dan ook om de heffing af te schaffen zodat corporaties tegen de stroom in kunnen investeren in een thuis.