Delen

We krijgen regelmatig de vraag waarom woongebouwen met sociale huurwoningen voor de marktprijs worden verkocht. En waarom bedrijfspanden aan de hoogste bieder worden vergeven. Veel mensen begrijpen niet hoe dergelijke keuzes te rijmen zijn met onze status van maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen en leven. Zeker in een stad als Rotterdam verwachten onze partners soms andere keuzes.

Soms lastige en pijnlijke keuzes

In veel gevallen zijn die keuzes inderdaad lastig en niet zelden pijnlijk. Er zijn tal van initiatieven in de stad die wij een warm hart toedragen en die vragen om een plek met een betaalbare huur- of koopprijs. Daarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken waarom wij bepaalde keuzes (moeten) maken.

Beperkte financiële middelen

Onze kerntaak is het bieden van een betaalbaar huurhuis aan mensen met weinig geld. Met onze beperkte financiële middelen moeten we keuzes maken. Zo kunnen wij niet zoveel verduurzamen als we zouden willen. Daarom verkopen we ook woningen. Om geld voor broodnodige investeringen vrij te maken. Een duivels dilemma, omdat verkoop van woningen wel druk zet op de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

Maatschappelijke meerwaarde

Op het moment dat wij woongebouwen of bedrijfspanden verkopen, bekijken we het totaalpakket dat de potentiële koper biedt. We hadden ooit een goede reden om zo’n (bedrijfs)pand aan te kopen. Bijvoorbeeld omdat het een maatschappelijke functie had of omdat de invulling – bijvoorbeeld de creatieve sector – een toegevoegde waarde had voor de wijk. Bij voorkeur verkopen we het pand aan een andere maatschappelijk betrokken partij. Eén die ook bereid is om in de wijk te investeren. Als we twee (ongeveer) even hoge biedingen ontvangen, geven we daarom altijd de voorkeur aan de maatschappelijke partij.

Tegelijk kunnen we dat voordeel niet oneindig oprekken.  Een lagere verkoopprijs accepteren heeft direct consequenties voor de huurders. Het betekent minder geld om onderhoud te doen, te verduurzamen of nieuwe woningen te bouwen. We kunnen dat niet verantwoorden aan de huurders.

Tijdelijke plek

Soms kiezen we ervoor om maatschappelijke initiatieven tijdelijk een plek te bieden in de stad. Vrijwel altijd verhuren wij die dan onder de marktprijs. Bijvoorbeeld in een leegstaand bedrijfspand of in woningen die (tijdelijk) leegkomen. Een win-win situatie voor alle partijen. Niet in de laatste plaats voor de wijk zelf, waar de sociale initiatieven ook effect hebben op de rest van de bewoners. Pension Almonde in het Oude Noorden is daarvan een mooi voorbeeld. Het pension is een initiatief van Stad in de Maak. Het is tijdelijk gevestigd in leegstaande woningen die op termijn gesloopt worden en biedt een thuis aan stadsnomaden.