Delen

Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is. Wij noemen dat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Betaalbaarheid - in de zin van de mogelijkheid om je rekeningen te betalen - is een belangrijke randvoorwaarde voor inclusiviteit. Als mensen schulden hebben liggen maatschappelijke uitsluiting en isolatie immers op de loer. Wij doen - binnen onze mogelijkheden - wat wij kunnen om te voorkomen dat mensen (om financiële redenen) buiten de boot vallen.

Gevoelsmatige betaalbaarheid

In beginsel zijn huurders natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen financiën. Zij moeten zelf voorkomen dat zij schulden maken. Maar, er is een belangrijke subjectieve kant aan betaalbaarheid. Als mensen het gevoel hebben dat zij de mogelijkheid hebben om rekeningen te betalen en eventuele betaalachterstanden onder controle hebben, dan zorgt dat voor gemoedsrust. Op deze zogenaamde ‘gevoelsmatige betaalbaarheid’ hebben wij wel degelijk invloed. Zo zijn wij nadrukkelijk coulant en meedenkend in ons incassobeleid. Dat zorgt voor minder betaalstress bij huurders. Persoonlijk contact is een belangrijke sleutel tot succes, waarbij we gebruik maken van verschillende middelen: bellen, e-mail en  sms. Als dat nodig is gaan wij bij mensen langs. Wij zijn bovendien soepel in het treffen van een  betalingsregeling, bieden verschillende betaalmogelijkheden en kijken verder dan alleen de huurschuld. We zijn er trots op dat we vrijwel al onze betaalachterstanden wegwerken zonder huisuitzettingen of tussenkomst van deurwaarders.

 

Keurmerk Warm Incasseren

In 2020 kregen wij – na een uitgebreide audit – het Keurmerk Warm Incasseren. Om dat keurmerk – een initiatief van de Pauluskerk in Rotterdam – te verwerven wordt het incassobeleid van organisaties (denk aan woningcorporaties en energiemaatschappijen) kritisch tegen het licht gehouden, met een focus op onder meer bereikbaarheid en contracten met incassopartners. Een nuttige exercitie, want ook bij ons waren er verbeterpunten, die we in de loop van 2020 oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een voorleesfunctie op onze website, erg nuttig voor mensen met een beperking.

 

Effecten coronacrisis

Natuurlijk zien ook wij een toename van het aantal huurders met betaalproblemen als direct gevolg van de coronacrisis. We proberen in deze ongelooflijk moeilijke periode nog meer begrip te tonen. Dat betekent onder meer dat we geen moeilijke vragen stellen, maar werken vanuit de vertrouwensband die we met huurders hebben. We zien dat we eventuele zorgen over ‘op straat komen te staan’ eigenlijk altijd kunnen wegnemen door in gesprek te blijven. Als de wereld weer normaal is en het stof is neergedaald inventariseren wij ontstane achterstanden en kijken dan per individueel geval wat de meest passende oplossing is.