Delen

Woningcorporaties hebben een verantwoordelijkheid om huurders te laten wonen in comfortabele en betaalbare woningen. Aan die opgave wordt hard gewerkt, maar er zijn externe ontwikkelingen die deze opgave bijzonder uitdagend maken. Zo is de realiteit momenteel dat woningcorporaties – groot en klein – de stijging van de gasprijs niet kunnen bijbenen met de vastgoedopgave hebben. Betaalbaar warm wonen is voor huurders daarmee geen vanzelfsprekendheid meer.

Eind 2022 kwam die betaalbaarheid als gevolg van de energiecrisis ernstig onder druk te staan. De huurder was genoodzaakt zelf in te grijpen, door de kachel lager te zetten. Huurders zaten letterlijk in de kou. Een oplossing die wij zeer onwenselijk vinden. Daar komt bij dat er in woningen eerder vochtproblemen ontstaan als die te koud worden. Toch is het inmiddels eind 2023 en we zien nog steeds een te hoge gasprijs en te weinig oplossingen om huurders daarin te ondersteunen.

Als corporatie doen we wat we kunnen, onder meer door woningen van goede isolatie te voorzien. Zo isoleren we als Havensteder tot en met 2030 zo’n 9000 woningen en vóór 2028 werken we alle rode energielabels weg. Een zeer ambitieus programma dat het uiterste van onze financiële middelen en organisatie vraagt.

Het is onvermijdelijk dat we bij veel huurders pas over enkele jaren langskomen en tot die tijd zijn die in hoge mate afhankelijk van de grillen op de gasmarkt. Aansluiten op een aardgasvrije warmtebron is geen oplossing voor de korte termijn en het is bovendien de vraag of huurders hier in termen van betaalbaarheid bij zijn gebaat.

Betaalbare warmte hoort in Nederland eigenlijk geen discussiepunt te zijn. Voor veel mensen zijn het economisch bijzonder uitdagende tijden en daar moeten geen zorgen over het verwarmen van de woning bijkomen.

Laten we daarom aan twee knoppen draaien. Om te beginnen moet er een blijvende betaalbaarheid van gas zijn voor kleine verbruikers, want die zijn daar gegarandeerd nog jaren van afhankelijk. Ook voor het demissionaire Kabinet lijkt dit het uitgangspunt te zijn. Daarnaast is het zaak om duidelijkheid te scheppen over de energieprijzen van warmtenetten. Het huidige gebrek aan transparantie zorgt namelijk voor onzekerheid. Dat vermindert draagvlak onder huurders en remt het nemen van besluiten bij corporaties om over te stappen.

Onder de huidige omstandigheden zijn huurders onnodig de dupe van hoge gasprijzen en staan de nationale prestatieafspraken onder druk. Een onwenselijke situatie, die vraagt om actie. Havensteder ís in actie en investeert vol naar vermogen om haar bezit te isoleren en aardgasvrij te maken. De overheid is aan zet om ook haar verantwoordelijkheid te nemen door warmte – aardgas en alternatieven – voor kleinverbruikers betaalbaar te maken en te zorgen voor transparantie in de prijsvorming.

Renske Zwart, directeur Wonen bij Havensteder en Urias Santos Bakker, directeur Onderhoud & Ontwikkeling bij Havensteder