Delen

In januari 2021 ondertekenden wij met de gemeente Rotterdam en Eneco de Gebiedsovereenkomst Bospolder-Tussendijken aardgasvrij fase 1. Daarin staan afspraken over een haalbare en betaalbare overstap op stadsverwarming voor bewoners in een deel van de wijk Bospolder-Tussendijken. Het was het sluitstuk van een intensief samenwerkingstraject van zo’n twee jaar, waarbij co-creatie en transparantie centraal stonden. In totaal sluiten we tussen 2022 en 2026 circa 1700 panden, woningen en bedrijfspanden aan op stadsverwarming. Voor de huurders van Havensteder kost deze stap naar aardgasvrij niets. Het succesvolle traject in Bospolder-Tussendijken is een fraaie blauwdruk voor hoe wij de rest van ons bezit zouden willen aanpakken. Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is echter opschaling nodig en daartoe ontbreken op dit moment de middelen.

De hechte manier van samenwerken in Bospolder-Tussendijken is nog niet eerder voorgekomen in Rotterdamse gebiedsaanpakken. Hoewel de partners op onderdelen verschillende belangen hebben, zorgen goed inzicht in en begrip voor elkaars situatie voor een soepel proces. Ook gaf de samenwerking inzicht in de kosten en besparingsmogelijkheden, met als resultaat een investeringsplan waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Beste alternatief voor aardgas

Stadsverwarming is voor Bospolder-Tussendijken het meest eenvoudige en betaalbare alternatief voor aardgas. Stadsverwarming gebruikt de restwarmte van de Rotterdamse haven om huizen en kraanwater te verwarmen. Bewoners hebben na aansluiting op stadsverwarming geen geiser of cv-ketel meer nodig en koken elektrisch. Overstappen op een warmtenet zorgt voor een CO2-besparing van circa 70%. Eind 2021 sluiten we de eerste flats aan op stadsverwarming. De energietransitie wordt ook ingezet om de positie van de bewoners en de wijk te versterken op het gebied van werk, schulden, taal en zorg. Dat sluit goed aan op het programma Veerkrachtig BoTu.

Keuzes maken

Dit samenwerkingstraject laat goed zien wat er op het gebied van duurzaamheid en energietransitie mogelijk is als partijen echt de krachten bundelen. In theorie zouden wij met deze aanpak zo’n 600 woningen per jaar aardgasvrij maken. Maar, vooralsnog is een gedeeltelijk aardgasvrij Bospolder-Tussendijken nog slechts een blauwdruk voor de rest van ons bezit.

Subsidies leveren een belangrijke bedrage om aardgasvrij haalbaar en betaalbaar maken, maar het is helaas niet genoeg. Het ontbreekt ons aan de middelen om op grotere schaal in te zetten op duurzaamheid en energietransitie en daarmee de doelstelling van het Klimaatakkoord – alle woningen van het gas in 2050 – te halen.