Delen

De woningen van Havensteder op de Debijeweg en de Einsteinplaats gaan van het gas af. Dit is de laatste grote stap in het verbeteronderhoud van de 3 Hoge ERA-flats, waarin 525 woningen verbeterd en verduurzaamd zijn. Op 4 juli en op 11 juli worden de woningen aangesloten op het warmtenet van Eneco. Hierdoor worden per dag 175 woningen aardgasvrij.

Verbeteronderhoud 3 ERA-flats 

In 2021 begon Team ERAflats in opdracht van Havensteder aan het grootschalige verbeteronderhoud van de 3 Hoge ERA’s aan de Zernikeplaats, Einsteinplaats en de Debijeweg. De woningen zijn geïsoleerd, voorzien van een perilex-aansluiting voor elektrisch koken en een warmteafleverset voor de radiatoren en warm tapwater. De woningen zijn gemiddeld van energielabel E/F naar energielabel A gegaan. De Zernikeplaats is eind vorig jaar al aangesloten op het warmtenet van Eneco. Nu zijn de Debijeweg en de Einsteinplaats aan de beurt.  

Pepijn van Lobenstein, programmamanager energietransitie van Havensteder: “We zijn heel blij met de aansluiting op het warmtenet van Eneco in Ommoord. Dankzij de goede voorbereiding in het verbeteronderhoud maken we nu in korte tijd 525 woningen aardgasvrij. In elk project leren we meer over wat het van ons en van onze huurders vraagt om woningen aardgasvrij te maken. Dit samenspel van verbeteronderhoud en de aansluiting op het warmtenet zorgt ervoor dat onze huurders een fijn en goed onderhouden huis hebben dat ook nog eens klaar is voor de aardgasvrije toekomst.”  

Aardgasvrij en betaalbaar 

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er andere bronnen dan aardgas ingezet moeten worden om woningen te verwarmen. Voor Havensteder staat centraal dat de oplossing voor een andere warmtebron betaalbaar moet zijn. De energietransitie moet niet leiden tot hogere energielasten voor de huurder. Door het verbeteronderhoud in de Hoge ERA’s zijn de energiekosten voor de huurder gedaald en het wooncomfort gestegen. De ERA-flats zijn nu klaar voor de volgende stap. Na onderzoek bleek de aansluiting op het warmtenet de beste oplossing. We maakten met Eneco goede afspraken om de energierekening van de bewoners betaalbaar te houden door het vastrecht te verlagen en de huur van de warmteafleverset op onze rekening te nemen.   

Goede samenwerking 

Ruim twee jaar geleden startten wij met Eneco en Team ERAflats het traject om de Hoge ERA’s in Ommoord aardgasvrij te maken. De nauwe samenwerking tussen ons zorgde er mede voor dat dit project geslaagd is en voor draagvlak bij de bewoners heeft gezorgd.  

Lisette Nelck, regio projectmanager van Eneco: “We hebben een tracé van ongeveer 1,2 kilometer aan warmteleidingen aangelegd, wat zeker impact heeft gehad op de omwonenden. We hebben geïnvesteerd in het contact met de wijk en zijn het gesprek met bewoners aangegaan. Zo hebben we de werkzaamheden voor alle partijen zo fijn mogelijk uit kunnen voeren. Een mooie nieuwe stap in de verduurzaming van woningen in Rotterdam!”