Delen

De afgelopen jaren verkochten we een klein deel van onze woningvoorraad, waarbij we de opbrengst aanwendden voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Door onze verbeterde financiële positie en omdat we meer kunnen lenen, kunnen wij die zaken nu blijven doen en tegelijkertijd minder woningen verkopen. Dat is goed nieuws voor woningzoekenden. De Brug, Havensteder’s koepelorganisatie van huurdersorganisaties, heeft zich steeds verzet tegen de verkoop van woningen. Bestuursvoorzitter Hedy van den Berk sprak over de recente aanpassing van ons verkoopbeleid met Steve Fok, voorzitter van De Brug.

Principiële streep in het zand

“De Brug maakt zich structureel hard voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in Rotterdam en omstreken”, vertelt Hedy. “Wij zijn als Havensteder – net als veel andere corporaties – genoodzaakt geweest meer woningen te verkopen dan wij zouden willen, uit financiële noodzaak. De Brug – als altijd vertegenwoordigd door Steve – trok op een zeker moment een principiële streep in het zand.” Het verzet tegen de verkoop van een te groot aantal woningen vertaalde zich in de weigering om advies uit te brengen over het onderwerp. Steve: “Als huurdersorganisatie brengen wij advies uit over het strategisch beleid van de corporatie. De verkoop van woningen is een kerndossier. Door ons terug te trekken uit het proces zeiden wij namens onze achterban: nu is het genoeg.”

Constructieve confrontatie

Dat Havensteder het zich onder de huidige omstandigheden kan permitteren minder woningen te verkopen is voor alle partijen goed nieuws. Steve benadrukt wel dat hij geen moment heeft getwijfeld aan de intenties van Havensteder. “Het is helder dat Hedy en haar collega’s beslissingen nemen met hetzelfde doel voor ogen als waar wij ons hard voor maken: het bieden van betaalbare huurwoningen aan zoveel mogelijk mensen met een kleine beurs. Maar ondanks die gezamenlijkheid moeten wij scherp blijven. Wij zijn er om een kritisch tegengeluid te geven, de juiste vragen te stellen en als nodig de confrontatie aan te gaan. Uiteraard altijd op een constructieve manier.” Hedy bevestigt dat. “Ik noem het constructieve confrontatie. Wij voeren regelmatig een stevig gesprek. Maar altijd met wederzijds respect en – inderdaad – met hetzelfde doel voor ogen. Zolang dat gezonde spanningsveld leidt tot een optimaal resultaat voor huurders zijn wij allemaal goed bezig wat mij betreft.”

Urgente dossiers

De verkoop van woningen is zeker niet het enige dossier waarover Havensteder en De Brug zich de komende tijd gezamenlijk buigen. “We krijgen vanuit de gebiedsorganisaties en andere huurdersorganisaties steeds frequenter signalen over huurders die het water echt aan de lippen staat. Daar moet iets gebeuren”, zegt Steve. Hedy sluit af: “Ook dit is inderdaad een thema waar we ons als corporatie en huurderskoepel als partners mee bezighouden. Zo staan we soms tegenover elkaar, maar meestal toch naast elkaar.”