Delen

Maandag 4 april kregen Hedy van den Berk en Bart Kesselaar bezoek van Ellis Kastelein en Eric Daalhuizen (beide van Humanitas). Het was een interessante verkenning over samenwerken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We bespraken intramurale uitbreidingen in de regio en een ‘volledig pakket thuis’ aanbod voor huurders die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen.

Vragen die in het gesprek voorbij kwamen waren: zouden we deze diensten en huurders aan elkaar kunnen koppelen en daarmee slimme uitvalsbases maken van waaruit beide kunnen worden geleverd? Daarnaast spraken we over welzijnswerk en in welke mate dit ondersteunend en versterkend kan zijn aan onze strategiepijler ‘thuis in de wijk’. Denk aan bewoners die elkaar ontmoeten en die samen activiteiten ondernemen, samen investeren in de sociale cohesie en netwerken van wijken en buurten.

We maken ons beiden zorgen over de plannen van het kabinet om het aantal verpleeghuisplaatsen snel te verminderen. In Rotterdam gaat het om 1200 plekken minder. Die ontwikkeling past niet bij ons beeld dat de behoefte aan zorg en begeleiding (onder andere van bewoners met dementie) alleen maar toeneemt. We sloten af met de afspraak om deze ontwikkeling samen te agenderen!