Delen

Het College van B&W bezoekt vanuit de gebiedsvisie de woningen van Havensteder in de Florabuurt. De gebiedsvisie Florabuurt is gevormd in samenwerking met onder andere gemeente Capelle aan den IJssel, Pameijer en Havensteder.

De 432 woningen aan de Bongerd en Wingerd worden binnenkort zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant aangepakt en verbeterd. Deze verbeteraanpak is een mooie combinatie van noodzakelijk onderhoud en verduurzaming, waardoor onze huurders straks weer prettig wonen in een goede woning en in een wijk waar zij trots op kunnen zijn.

Samen laten we de Florabuurt opbloeien

De verbeteraanpak zit ingebed in de, in 2021 opgestelde, gebiedsvisie van de Florabuurt. Met deze gebiedsvisie laten we samen met betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties de Florabuurt de komende jaren opbloeien. Er zijn drie ambities leidend voor de ontwikkelingen; Trots zijn op de Florabuurt, kansen creëren voor iedereen en vooropstellen van gezondheid.

We starten de rondleiding in ontwikkelcentrum Cocon waar Pameijer zorg en ondersteuning biedt aan kinderen met een beperking of ontwikkelachterstand. In de gebiedsvisie staan mooie plannen voor een groter ontwikkelcentrum in de buurt – Het Kindcentrum – waar zorg, onderwijs en kinderopvang samenkomen. Zo wordt de ontmoeting tussen verschillende kinderen en hun ouders gestimuleerd en wordt de samenwerking tussen de organisaties versterkt.

Daarna bezoeken we samen de woningen aan de Bongerd en Wingerd. De hoofduitvoerder van BAM Wonen geeft aan de groep uitleg over de werkzaamheden en laat een proefwoning zien. Hier worden de werkzaamheden getest en geoptimaliseerd vóór de start van de verbeteraanpak. We zien onder andere een nieuwe keuken met perilex-aansluiting voor elektrisch koken, mechanische ventilatie en kozijnen met HR++-glas. Alle woningen worden bovendien klaargemaakt voor een aardgasvrije toekomst.

Sociaal plan

Onze huurders worden al langere tijd meegenomen in de plannen. De klankbordgroep heeft tijdens een aantal bijeenkomsten mee kunnen denken in en feedback kunnen geven op het plan van aanpak. Alle huurders hebben inmiddels een informatieboekje gekregen waarin alle werkzaamheden in hoofdlijnen staan uitgelegd. Ook lezen zij hierin wat de werkzaamheden voor hen betekenen en wat het hen uiteindelijk op gaat leveren. De reacties zijn tot nu toe vooral positief en de overgrote meerderheid van de huurders heeft inmiddels ingestemd met de plannen.

Trots op de Florabuurt

We sluiten af in het Huis van de Wijk waar het bestuurslid van het Wijk Overleg Platform vertelt over mooie initiatieven, zoals de ontwikkeling van een buurtmoestuin, en het meedenken over de herinrichting van het winkelcentrum aan de Wingerd. Ook uit hij zijn zorgen over de vele ontwikkelingen in de Florabuurt de komende jaren. Het zijn goede ontwikkelingen, maar hoe zorgen we dat de leefbaarheid in de buurt niet juist meer onder druk komt te staan. Hoe laten we alle plannen goed op elkaar aansluiten? Een belangrijk aandachtspunt dat alle betrokken partijen onderschrijven. Hier zal de komende tijd dan ook nog meer focus op liggen vanuit de samenwerkingspartners.