Delen

Jaarlijks vergelijkt Aedes corporaties met elkaar op een aantal vaste prestatievelden. Onze scores dit jaar zijn bijna gelijk gebleven aan de geweldige scores van vorig jaar. Op het prestatieveld Duurzaamheid scoorden we een A. De hoogste score. Op de prestatievelden Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, en Onderhoud & Verbetering scoorden we een B. Hier zijn we trots op!

Instandhoudingskosten

Voor het onderdeel Instandhoudingskosten scoorden we een C; we hebben in 2022 relatief veel geld besteed aan verbeteringen van de kwaliteit van onze woningen. Noodzakelijke uitgaven om de kwaliteit van ons bezit te verbeteren en daarmee onze huurders een goed onderhouden en betaalbare woning te bieden.

Betaalbaarheid

We hebben onze huurinkomsten hard nodig voor de verbetering en verduurzaming van onze woningen. Het aantal betaalbare woningen is iets afgenomen in 2022; die afname volgt na een sterke stijging in 2021 en is vergelijkbaar aan de landelijke ontwikkeling.

Leefbaarheid

Dit jaar is een verdieping geweest op een nieuw onderdeel, leefbaarheid. Komende jaren gaan we, samen met onze partners, hier extra inzet op plegen om de leefbaarheid in onze buurten te verbeteren.

Aedes: grote investeringen in duurzaamheid, huurders tevreden, te weinig nieuwbouw

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op; het aantal woningen met energielabel E, F of G is in het afgelopen jaar met bijna 66.000 afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. De dienstverlening werd door huurders opnieuw heel goed gewaardeerd.

Corporaties gaven in 2022 in totaal 9,1 miljard euro uit aan onderhoud en verbeteringen. De bedrijfslasten van corporaties zijn stabiel gebleven, maar het deel beïnvloedbare kosten is gestegen, met name door een stijging van de externe inhuur. Het huishoudboekje van de corporaties in Nederland is in 2022 voor het derde jaar op rij niet sluitend. In 2022 bouwden corporaties 16.015 nieuwe woningen; vergelijkbaar aan 2021, maar dit is lager dan de ambitie. De gemiddelde kosten van de nieuwbouw zijn 12% gestegen.

Wat is de Aedes benchmark?

De Aedes benchmark is dit jaar voor de tiende keer uitgevoerd. Corporaties doen vrijwillig mee. Aedes vergeleek dit jaar 272 corporaties met elkaar. Zij vertegenwoordigen zo’n 98% van alle corporatiewoningen. De vergelijking wordt gedaan op vaste prestatievelden, die beoordeeld worden met A, B of C. A is de hoogste score. De benchmark geeft niet alleen beeld van de prestaties, maar is ook bedoeld om van elkaar te leren.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de prestatievelden, kijk op: https://benchmark.aedes.nl/