Delen

Sempergreen werken een jaar lang samen om de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen te onderzoeken. Daarmee wordt de mogelijke bijdrage van deze daken aan de transitie naar energieneutrale - aardgasvrije - gebouwen inzichtelijker. Het is in Nederland het meest omvangrijke en langdurige energieonderzoek naar groene daken tot op heden. Op basis van verkregen data ontwikkelen partijen een adviestool die gebouweigenaren - waaronder woningcorporaties - helpt de geschiktheid voor en impact van groene daken op specifieke gebouwen te bepalen.

TU Eindhoven is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Binnen het samenwerkingsverband richt initiatiefnemer Sobolt – specialist op het gebied van geografische data, AI en statistische analyses – zich op de ontwikkeling van de adviestool. Woningcorporatie Havensteder stelt acht groene daken ter beschikking, waarbij woningen zijn voorzien van meetapparatuur. Kweker en groendakexpert Sempergreen levert specifieke ervaring met en kennis van groendakproducten.

Aardgasvrije toekomst

Groene daken dragen bij aan een schonere lucht, vermindering van wateroverlast, meer biodiversiteit en een langere levensduur van het dak. Eén voordeel blijft vaak onderbelicht: groene daken verlagen de energievraag van een gebouw aanzienlijk. In de zomer is er door groene daken minder koeling nodig en in de winter minder verwarming. Voor bewoners betekent dat een lagere energierekening – en daarmee lagere woonlasten – en bovendien meer comfort. Inzet van een groendak en zonnepanelen versterkt elkaar, wat groene daken een geschikt middel maken om de gebouwde omgeving klaar te stomen voor een aardgasvrije toekomst.

Ontwikkeling adviestool

De betrokken partijen onderzoeken een jaar lang de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen. Daarbij worden acht groene daken van Havensteder gebruikt. De bijbehorende woningen zijn voorzien van meetapparatuur, die data continue doorstuurt naar de TU Eindhoven, om daar te worden verwerkt. TU Eindhoven beschikt over vergelijkbare controledaken op laboratoriumschaal en over modellen. Vanuit de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland, hebben de partners zich tot doel gesteld de keuze voor groene daken laagdrempeliger te maken. Als onderdeel van het project wordt dan ook een adviestool voor gebouweigenaren, zoals woningcorporaties en gemeenten, ontwikkeld. Of een dak geschikt is om te ‘vergroenen’ hangt onder meer af van het bouwjaar van een gebouw, de hellingshoek van het dak en de belastbaarheid versus de belasting. Een analyse per dak is tijdsintensief.

Met de adviestool kan eenvoudig de geschiktheid voor en impact van groene daken per specifiek gebouw worden bepaald. Dat maakt de bijdrage van groene daken aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en steden meetbaar.

Naar verwachting worden in september de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. Ook is dan een prototype van de adviestool gereed.