Delen

Bewoners vertellen dat er plannen zijn om hun woning te slopen is nooit een makkelijk verhaal. En al helemaal niet voor de ontvanger van deze boodschap. En toch besloten we, eind 2019, bewoners van de flat Pompenburg-Doelstraat aan het Hofplein te vertellen over het plan om op die locatie drie woontorens te bouwen. Samen goed voor ruim 1400 woningen. Een plan met de naam RISE.

Op de locatie staan nu twee grote kantoorgebouwen en een woongebouw van Havensteder met 226 sociale huurwoningen.

De bewoners in de flat wonen daar over het algemeen prettig. De woningen zijn ruim en goed onderhouden. Het lag niet in onze plannen om dit gebouw te slopen. Maar waarom kiezen we daar nu wel voor?

RISE is een ontwikkeling in het hart van de stad. Het plan, ontwikkeld door RED Company, bestaat uit drie woontorens met ruim 1400 woningen voor alle Rotterdammers.
Die woningen zijn hard nodig. We zitten midden in een wooncrisis, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en het aanbod aan betaalbare huur- en koopwoningen is klein.

Geheel volgens de randvoorwaarden van de gemeente Rotterdam bestaat het woningaanbod in RISE uit 50 procent betaalbare woningen, waaronder 20 procent sociale huur.

We zien als Havensteder kansen om bij deze ontwikkeling niet alleen sociale huur te bestendigen op deze locatie in het centrum, maar ook sociale huurwoningen toe te voegen. Zo bieden we niet alleen de huurder van nu een betaalbare woning, maar ook de huidige woningzoekenden en generaties daarna. We zijn al ruim 100 jaar een woningcorporatie en dat willen we over 100 jaar ook nog zijn.

Start van de gesprekken met huurders

In november 2019 organiseerden we het eerste gesprek met bewoners. In laagdrempelige sessies, die we voorbereidden met de bewonersvereniging Delftse Poort, spraken we met de bewoners over de plannen.
Over dat we als Havensteder door RED Company benaderd waren om aan dit plan mee te doen.
Dat we met bewoners de plannen wilden verkennen en dat we aan de voorkant, richting ontwikkelaar en gemeente Rotterdam, een aantal voorwaarden stelden. Daar bovenop legden we onszelf, na de eerste gesprekken met huurders, nog een aantal aanvullende voorwaarden op.

De voorwaarden die we aan de ontwikkelaar en gemeente stelden waren:
 • Er komen tenminste 226 sociale huurwoningen op de locatie terug
 • Alle bewoners kunnen, als zij dat willen, terugkeren naar de nieuwbouw
 • De ontwikkelaar zorgt voor vervangende tijdelijke huisvesting, zodat dit plan op geen enkele manier drukt op de toch al krappe sociale woningvoorraad
 • De gemeenteraad gaat akkoord met de plannen
Daar voegden we zelf nog aan toe:
 • Alle bewoners gaan over met de huur die ze op het moment van verhuizen betalen
 • Deze afspraak geldt ook voor huurders die teveel verdienen voor een sociale huurwoning (de zogenaamde ‘scheefwoners’)
 • Alle bewoners ontvangen de wettelijke verhuiskostenvergoeding van € 7.156 (prijspeil 2023)
 • Als bewoners twee keer moeten verhuizen, ontvangen ze deze vergoeding ook twee keer
 • We begeleiden bewoners maximaal: we pakken ze op en laten ze pas weer los als ze veilig en wel geland zijn in hun nieuwe woning
 • We komen zo veel mogelijk persoonlijke wensen tegemoet, we leveren maatwerk
 • Samen met bewoners stellen we een gedragen sociaal plan op

Meepraten en meedoen

Het sentiment bij onze huurders was verschillend. Waar de een de boodschap gelaten over zich heen liet komen, ging de ander in verzet en zagen sommigen kansen. In de bewonersvereniging Delftse Poort vonden we, ondanks dat ze neutraal en kritisch tegen de plannen aankeken, een constructieve gesprekspartner.

Er volgden veel bijeenkomsten met bewoners. Deels online vanwege corona en gelukkig later weer op locatie. Stap voor stap namen we bewoners mee in hoe de plannen zich ontwikkelden. Hoe we onze voorwaarden zagen en hoe die werden ingevuld.
Onze sociaal begeleiders bezochten alle bewoners apart voor persoonlijke gesprekken. Samen met Zeewaardig, de partij die de participatie voor bewoners begeleidde, en RED Company organiseerden we bewonersbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten, waar veel bewoners op afkwamen, was er alle ruimte voor het delen van zorgen, het stellen van vragen en meedenken met de plannen. Er kwamen thema’s aan de orde als wel of niet een gemeenschappelijke ruimte, maar ook verhuizen en ondersteuning daarin, de manier van het toewijzen van woningen en de plattegronden.

Zo leverde de bijeenkomst over de plattegronden veel waardevolle en praktische tips op. Bewoners konden op de plattegronden met meubels op schaal hun nieuwe woning inrichten. Een van de aandachtspunten was de grootte en de indeling van de woning. Het resultaat van deze participatie is dat de woningen groter zijn geworden dan oorspronkelijk bedacht. Daarmee kunnen de uiteindelijke plattegronden op waardering rekenen van de betrokken huurders.

In de toren van Havensteder komen straks rond de 300 sociale huurwoningen. Alle bewoners die willen verhuizen naar de nieuwbouw kunnen terugkeren in een gelijkwaardige woning. De enige voorwaarde is dat de woning past bij de grootte van het huishouden.
Er komen in de toren:
– 2-kamerappartementen van circa 57 m2
– 3-kamerappartementen van circa 74 tot circa 82 m2
– 4-kamerappartementen van circa 118 m2

Bewonersadviesgroep

Naast de officiële bewonersvertegenwoordigingen is een bewonersadviesgroep (BAG) in het leven geroepen. De BAG bestaat uit een groep bewoners die zich hadden opgegeven om mee te praten over onder andere het sociaal plan.
In het sociaal plan vatten we alle afspraken samen die we, sinds 2019, met bewoners maakten. In het sociaal plan staan ook alle wettelijke verplichtingen opgeschreven.

Start adviestraject sociaal plan

In januari zijn deze gesprekken afgerond en nu ligt er een op maat gemaakt sociaal plan dat we op 21 februari aanboden aan de bewonersvertegenwoordigingen voor een officieel advies. Na de adviesperiode van zes weken nemen wij twee weken de tijd om reageren en stellen we vervolgens het sociaal plan vast. Kort daarna starten we met het bezoeken van alle bewoners om het sociaal plan te bespreken, akkoord te vragen op de huuropzegging en een reservering te maken voor de nieuwe woning in RISE.

Voor Havensteder zijn de door haar gestelde voorwaarden ingevuld. Havensteder stemt in met de sloop onder de voorwaarde dat de ontwikkelaar en gemeente de ruimtelijke ordeningsprocedures succesvol hebben doorlopen.
Verwachting is dat de sloop van het eerste deel van het gebouw begin 2025 start.

Meer informatie: www.havensteder.nl/rise