Delen

Sla de handen ineen en ga in gesprek. Dit is de kern van het gesprek met Astrid Kockelkoren, raadslid voor GroenLinks in de gemeente Rotterdam. Werken aan een prettige woon- en leefomgeving doe je samen. Zowel met gemeente, corporaties, marktpartijen als met de Rotterdammers zelf.

Om de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad te volgen spreekt Havensteder periodiek met vertegenwoordigers van politiek en andere maatschappelijke partijen. Maandag 26 april spraken Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter, en Bart Kesselaar, directeur Strategie, met Astrid over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen, de opgaves op het terrein van duurzaamheid en het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van de stad.

Klip en klare afspraken

Met een weekend vol landelijk nieuws over oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning kon het gesprek niet anders starten dan met het onderwerp beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de stad. Een thema dat vele Rotterdammers bezighoudt. Denk bijvoorbeeld aan het recente initiatief van Recht op de Stad. Maar hoe zit dit nu precies in Rotterdam? Een vraag die niet alleen Astrid heeft, maar ons natuurlijk ook bezighoudt. Al geruime tijd blijkt zowel uit de cijfers als in de dagelijkse praktijk van de woningcorporaties dat steeds meer mensen in Rotterdam op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. Maar ook dat dit steeds minder vaak lukt. En dat dit vooral geldt voor starters en eenoudergezinnen. De gemeente en de corporaties zijn al langere tijd in gesprek over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Met vragen als: wat zeggen de cijfers nu precies, gebruiken we de juiste informatie en wat zouden de benodigde maatregelen moeten zijn opdat er wel voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen? Het vraagstuk is complex. En daar komt bij dat de inzichten en ideeën over de oplossingen soms verschillen. En zeker voor raadsleden die hier niet dagelijks mee omgaan is het niet eenvoudig om te volgen. Een ding is duidelijk. Een eenduidig en gedragen beeld is essentieel om goed te kunnen sturen op de benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen nu en in de toekomst. De gezamenlijke uitdaging hier is: klip en klare informatie voor klip en klare afspraken.

Werken aan een duurzaam Rotterdam

Een dak boven je hoofd alleen is onvoldoende. Het gaat ook om een betaalbare, goed onderhouden en comfortabele woning om prettig te kunnen wonen. De ambitie van GroenLinks strekt zich dan ook uit over de kwaliteit van de Rotterdamse woningvoorraad. In het bijzonder op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een opgave die wij als Havensteder natuurlijk omarmen. En waar wij samen met de gemeente hard aan werken. Havensteder zet hierbij vooral in op het isoleren van woningen. Gemiddeld 800 per jaar. Hiermee verlagen wij ook de woonlasten voor onze bewoners en verhogen hun wooncomfort. Daarnaast maken wij jaarlijks 600 woningen aardgasvrij of treffen wij alvast de voorbereidingen hiervoor. Van de gemeente verwachten wij bij de energietransitie een sterke regiorol en een heldere koers om meerjarige plannen te kunnen maken. Maar duurzaamheid gaat ook over de sociale kwaliteit van wijken. Prettig wonen vraagt om een passende en betaalbare woning in een leefbare en veilige buurt met voldoende voorzieningen. En voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben een passende vorm van huisvesting en zorg. Bijvoorbeeld in een tussenvoorziening waar je tijdelijk terecht kunt alvorens weer zelfstandig een passende woning te betrekken.

Doe je zelf niet te kort, ga in gesprek

Tenslotte kon ook het onderwerp bewonersbetrokkenheid niet in het gesprek ontbreken. Een onderwerp dat Astrid nauw aan het hart ligt. Op onze vraag welke tip zij Havensteder mee wil geven voor de toekomst is haar advies: doe je zelf niet kort door bewoners niet te betrekken bij je plannen. Ga altijd in gesprek. Het levert je telkens weer waardevolle inzichten en ideeën op. En minstens zo belangrijk ook draagvlak en betrokkenheid. Die ervaring delen wij als Havensteder. En ook hier geldt: sla de handen ineen. Immers werken aan een prettige woon- en leefomgeving doe je samen. Een mooi vooruitzicht om een constructief gesprek mee af te ronden.