Delen

Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en Woningcorporatie Havensteder tekenden een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren te werken aan de ontwikkeling van Rotterdam Lombardijen. Hiermee willen zij bijdragen aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners.

Bijzondere aandacht in de samenwerking gaat uit naar de Homerus- en Molièrebuurt. Havensteder bezit in deze wijken zo’n 2.700 sociale huurwoningen. Dat is zo’n 80 tot 90 procent van alle woningen in deze twee buurten. Urias Santos Bakker, directeur Onderhoud & Ontwikkeling van Havensteder licht toe: “Het zijn veel dezelfde soort woningen, gebouwd in de jaren zestig. Daardoor is er weinig variatie in huishoudens en bewoners en verhuizen mensen de wijk uit. De leefbaarheid in deze buurten staat dan ook onder druk. Een lange adem is nodig. We zien in Synchroon met haar Buurtleven! aanpak een goede partner om samen de wijken weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken, zodat bewoners hier prettig kunnen blijven wonen.”

Fysiek én maatschappelijk
Synchroon en Havensteder trekken ook samen op met de gemeente Rotterdam. “Er is een flink woningtekort. We onderzoeken hoe we het aantal woningen in de wijk kunnen vergroten. Ook kijken we als woningcorporatie hoe we bestaande woningen nog comfortabeler kunnen maken. Tegelijk werken we hard aan het nog aantrekkelijker maken van de wijk,” zegt Santos Bakker.

Een fysieke én maatschappelijke ontwikkeling dus. Op het gebied van Werk en Voorzieningen is de ambitie groot; meer sociale cohesie door middel van buurtontmoetingsplekken, ruimte voor werken, leren en zorgen, een voorzieningencluster en meer ruimte voor ondernemerschap. Station Lombardijen is hiervoor een zeer kansrijke plek. Ook de buitenruimte komt aan de orde. Gericht op het voorkomen van onveilige plekken en toevoegen van meer groen aan de wijk wat bewoners uitnodigt om veel buiten te zijn, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Bewoners aan boord
Bij de ontwikkeling worden bewoners actief meegenomen. Uitgangspunt is dat bestaande bewoners in de wijk moeten kunnen blijven wonen. En er meer keuze komt in verschillende woningen dan het huidige eenzijdige aanbod, zodat alle bewoners perspectief blijven houden op een plek in Lombardijen. Het aantal sociale woningen moet daarbij minimaal gelijk blijven. Slim verdichten is dan de oplossing. De ambitie is om in 15 tot 20 jaar tijd 2.000 woningen aan de wijk toe te voegen. Om bestaande bewoners in de wijk te houden en nieuwe bewoners aan te trekken worden zij betrokken bij de invulling en uitvoering van de plannen.

Buurtleven!
Synchroon heeft een sterke, maatschappelijke drive. “Het betrekken van de buurt is precies wat wij met onze aanpak Buurtleven! doen”, licht Tobias Verhoeven, directeur bij Synchroon toe. “Bij Synchroon zijn we ervan overtuigd dat het buurtleven door de bewoners wordt gemaakt. De professional kan vooral vanuit de beleving van bewoners de juiste bijdrage leveren. ‘Buurtleven!’ is ons verhaal over waarom en hoe we aan wijk- en buurtontwikkeling werken.”