Delen

Wijkbeheerders zijn onze oren en ogen in de wijken waar wij woningen verhuren. Zij zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij kennen de wijk en de bewoners. De voornaamste taak van een wijkbeheerder is het toezien op ‘schoon, heel en veilig’. Daarbij werkt hij of zij samen met overige partners waaronder de gemeente en met bewoners.

Het is belangrijk om regelmatig persoonlijk contact te hebben met onze huurders. Daarom zetten we in op kennismakingsgesprekken.

Nieuwe huurders ontvangen een aantal weken nadat ze zijn verhuisd een bezoekje van de wijkbeheerder. Wijkbeheerders leggen daarbij uit wat hun rol is en wat zij voor huurders kunnen betekenen. Natuurlijk geven zij als nodig ook aan wat er van huurders wordt verwacht. Huurders kunnen op hun beurt aanvullende vragen stellen of problemen aankaarten.

Ervaring leert dat een kennismakingsgesprek het eenvoudiger maakt om op de wijkbeheerder af te stappen. Voor de wijkbeheerder kan het ontmoeten van nieuwe huurders nuttige inzichten opleveren. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat mensen het zich niet kunnen veroorloven gordijnen aan te schaffen, iets wat de wijkbeheerder kan opvallen tijdens een bezoek. Die kan vervolgens zijn netwerk benutten om desgewenst hulp te bieden.

Voor een verhaal uit de praktijk, klik hier.