Delen

Op dinsdag 29 mei vond de bestuurs top plaats over het thema ‘wonen met kwetsbare bewoners met verward gedrag’. De top werd georganiseerd door Antes, gemeente Rotterdam, politie, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Woonbron en Havensteder.

Eerste resultaten

De eerste resultaten vormen een breed palet van verschillende ideeën en initiatieven. Het gaat deels om nieuwe ideeën die verder uitgewerkt moeten worden. Zoals het ontwikkelen van nieuwe woonvormen omdat (volledig) zelfstandig wonen niet voor iedereen wenselijk of mogelijk is. De ‘Open Space’ denkers bij de bijeenkomst lanceerden het woonidee Betekenisvol wonen. Met jongere, maatschappelijk betrokken, bewoners die er bewust voor kiezen om te wonen bij kwetsbare mensen. Ze ondersteunen en helpen wanneer het nodig is. Uitwerken van dit idee doen we samen met onder andere Stichting De Verre Bergen.

Wij kunnen er alleen samen voor zorgen dat iedereen menswaardig, veilig en passend kan wonen – Hedy van den Berk, bestuurder Havensteder.

En deels gaat het om uitbreiden of aanpassen van bestaande initiatieven. Zo schuift de brandweer nu ook aan bij de Wijkschakel. De Wijkschakel is een nieuw actiegericht samenwerkingsverband van verschillende professionals: gemeentelijke gebiedsorganisatie of wijkmanager, sociale wijkteams, politie/wijkagent, directie veiligheid of expert wijkveiligheid en GGZ. Havensteder en andere corporaties zijn geen vast onderdeel van het kernteam, maar schuiven aan als het over een huurder gaat. Naast sociale en zorgthema’s is brandveiligheid daarmee ook een vast onderwerp van gesprek. Bovendien krijgt het platform meer handvatten om op tijd risico’s te signaleren en met elkaar te delen en indien nodig, om te escaleren.

Een ander idee is om bij een WMO indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) gelijk te inventariseren of extra maatregelen rondom brandveiligheid nodig zijn. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar bijvoorbeeld de aanschaf van een traplift, maar ook of bij deze persoon
specifieke wensen zijn op het gebied van brandpreventie. Zoals bijvoorbeeld een rookmelder die doorgeschakeld staat naar de buren. En natuurlijk werd er gesproken over de nieuwe privacy wetgeving (AVG). De gemeente neemt het initiatief om de komende drie maanden met alle partijen te onderzoeken hoe deze regels ons niet in de weg staan. Er wordt dus vooral gekeken naar wat we wél met elkaar kunnen delen en hoe. Zorgvuldigheid en integriteit staan daarbij voorop. Over een half jaar komen alle opdrachtgevers weer bij elkaar om te monitoren en te evalueren.

Toename gevaarlijke situaties

De top ontstond omdat verschillende partijen zagen dat er steeds vaker (mogelijk) gevaarlijke situaties ontstaan vanwege het handelen van personen met verward gedrag. Politiechef Frank Paauw vertelde vorig jaar december in het AD dat er meer mensen overlijden door het handelen van een persoon met verward gedrag, dan door terrorisme. Ook de brandweer trok aan de bel. Wij zien het aantal branden, toe te schrijven aan het handelen door personen met verward gedrag, ook enorm toenemen. De redenen zijn divers. Mensen vergeten hun pannetje op het vuur. Anderen hebben een verzameldrang waardoor het huis vol staat met brandbare spullen. Tot en met extreme situaties waarbij bewoners zelf brand stichten in hun wanhoop of verwarde toestand. Voor Havensteder was het een signaal om dit maatschappelijke probleem breder te agenderen.