Delen

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, wie daar toezicht op houdt en wat voor invloed huurders hebben.

Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons concentreren op onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Hierover maken we samen met huurders en gemeenten afspraken. De manier van samenwerken verandert dan ook: huurders en gemeenten krijgen een grotere stem.

Het ministerie van BZK heeft een speciale website gelanceerd bij de introductie van de wet. De Woonbond heeft ook diverse brochures uitgebracht om huurdersorganisaties voor te lichten over de Woningwet 2015 en het maken van prestatieafspraken.

Passend toewijzen

De Woningwet schrijft corporaties regels voor, voor het verhuren van woningen. Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De overheid wil daarmee voorkomen dat mensen met een laag inkomen in te dure woningen wonen. Dat wordt ‘passend toewijzen’ genoemd. Passend toewijzen hangt af van de inkomensgroep. De inkomensgroep wordt bepaald door het inkomen, grootte van het huishouden en de leeftijd. In dit filmpje van Woonnet Rijnmond wordt passend toewijzen verder uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZF4DZhnOLRc