Delen

Af en toe samen koken met de buren, klussen aan de nieuwe fietsenstalling en op vrijdagmiddag een borrel in de gemeenschappelijke woonkamer. De Bonvivant in Capelle aan den IJssel is één van de circa zeventig ‘Centraal Wonen’ complexen in Nederland. Bewoners kiezen er bij deze alternatieve woonvorm voor om ruimtes en voorzieningen met elkaar te delen.  

Eind maart vond een belangrijk moment plaats. De Vereniging Centraal Wonen Capelle aan den IJssel – die de bewoners van de vijftig woningen in de Bonvivant vertegenwoordigt – tekende een nieuwe beheerovereenkomst met Havensteder. Een groot deel van het beheer van het complex is nu in handen van de bewoners. Hiermee geeft Havensteder zeggenschap aan de bewoners over wat er met én rond hun thuis gebeurt.

Gaby Flath woont al jaren in de Bonvivant. Zij was altijd nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe beheerovereenkomst. “Een paar jaar geleden spraken wij richting Havensteder twee belangrijke wensen uit”, vertelt zij. “Wij wilden meer zeggenschap over het onderhoud en bovendien de maximale ruimte om zelf bewoners te kunnen aanwijzen voor onze woningen.” In de zomer van 2018 sloten de vereniging en Havensteder een intentieovereenkomst met als doel om de wens van de vereniging, werkelijkheid te maken.

Daarbij speelden vragen als: wat betekent nu eigenlijk zelfbeheer? Welke mate van verantwoordelijkheid willen bewoners, hoe is dat in praktische zin in te richten? Hoe verhouden de inspanningen van de vereniging en die van Havensteder zich tot elkaar?

Actieve deelname

Na zorgvuldige afweging bleek een uitbreiding van de bestaande beheersovereenkomst de beste oplossing. In de nieuwe overeenkomst is optimaal invulling gegeven aan de kernwaarden van de vereniging. Zo is er  ruimte voor diversiteit in de samenstelling van de bewonersgroep en ook hebben bewoners waar mogelijk directe invloed op hun woonomgeving. Zij zijn daar bovendien zélf primair verantwoordelijk voor. Gaby: “Wat ons betreft is de grootste winst dat wij – zij het beperkt binnen wettelijke kaders- kunnen afwijken van de regels rondom het passend toewijzen van onze woningen. Je moet deze woonvorm niet alleen willen meemaken, maar ook echt bereid zijn de vereniging te dragen, actief deel te nemen en een bijdrage te leveren aan het collectief. Alleen dan kunnen we er samen een succes van maken.”

Samenwerking

“Deze uitkomst is het product van een gezamenlijke ontdekkingsreis”, vertelt Henri Vennix, programmamanager van Havensteder. “De uitdaging was vooral om maximaal invulling te geven aan de wensen van bewoners op een manier die ons als corporatie in staat stelt ons werk goed te doen. Met deze nieuwe beheerovereenkomst hebben we de juiste balans gevonden.” De vereniging wordt onder andere nauw betrokken bij de keuzes in het planmatig onderhoud. De grote betrokkenheid van de vereniging en van individuele bewoners zijn voor ons soms even wennen. Maar het levert uiteindelijk aan beide kanten meer tevredenheid op. Het sluit mooi aan op de ambitie van Havensteder om waar mogelijk samen te werken met partners. Zo zien wij de vereniging zeker” zegt Henri Vennix.

Extra dimensie

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder: “Wat we hier doen gaat over echte zeggenschap van bewoners en daarmee geven we invulling aan wat een deel van onze huurders heel belangrijk vindt. Met elkaar praten is mooi; maar hier gaan we echt een stap verder. We geven met de Bonvivant invulling aan zelfbeheer en laten ruimte voor maatwerk. Voor Havensteder ook een spannende stap”.