Delen

Er speelt veel in de actualiteit over woningcorporaties als we afspreken met Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA, sinds mei 2020. Zoals de verhuurderheffing waaraan corporaties inmiddels 10 miljard euro betaalden. En het onderzoeksresultaat naar de opgaven van middelen van corporaties. Een onderzoek waarvoor Terpstra’s voorganger, Erik Ronnes, zorgde middels een motie. Een mooi moment om samen door de wijk te wandelen en kennis te maken. Het bezoek werd gepland op initiatief van de huurdervertegenwoordiging van Havensteder: De Brug.

Samen spraken we over de opgaven in onze wijken, de zorgen die we hebben over leefbaarheid en het tekort aan betaalbare huurwoningen. Het onderzoek naar de middelen van corporaties verscheen net voor het politieke zomerreces en ook net voor onze afspraak. Duidelijk is dat er onvoldoende financiële ruimte is voor alle maatschappelijke opgaven die er zijn.

In het participatiecentrum in Crooswijk komen bewoners, gemeente en Havensteder samen. In dit ‘PC’ worden activiteiten georganiseerd voor en door de wijk. Een mooie plek om te spreken over de samenwerking die nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en bewoners een veilige omgeving te bieden. En de regels en procedures die een goede oplossing soms in de weg staan.

Al lopend door de wijk hebben we een open gesprek over de zichtbare (vuil op straat, kwaliteit woningen) en onzichtbare (armoede, werkloosheid) opgaven in Crooswijk. Allemaal zaken die op een of andere manier raken aan leefbaarheid. Terpstra: “deze indrukken neem ik mee terug naar Den Haag”. Dit soort ontmoetingen zijn belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven en vragen te stellen. Een waardevolle kennismaking waarbij de cijfers uit het onderzoek tot leven komen in de wijk. En hopelijk de start van het samen werken aan oplossingen.