Delen

Een mooie uitspraak tijdens een interessant gesprek met Christine Eskes, raadslid voor het CDA in de gemeente Rotterdam. Om goed voeling te houden met maatschappelijke ontwikkelingen spreken we regelmatig met vertegenwoordigers van politieke en maatschappelijke organisaties. Dinsdag 16 maart, spraken Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter, en Bart Kesselaar, directeur Strategie, met Christine over het ‘wonen voor het midden’, de voortgang van nieuwbouw en de aandacht voor stabiele wijken en bewoners in kwetsbare posities.

Het lage middensegment als sleutel
‘Wonen voor het midden’ is waar het CDA zich hard voor maakt in Rotterdam. De druk op de woningmarkt in Rotterdam is de afgelopen jaren fors toegenomen. En we zien dat de doorstroming naar een volgende woning stokt omdat er te weinig woningen zijn.  Volgens Christine ligt de sleutel in het toevoegen van huurwoningen in het lage middensegment. Dat zijn woningen met een huur van tussen 750 en 900 euro per maand. Voor veel woningzoekenden is dit een mooie eerste stap op de woningmarkt of een kans om door te stromen naar een volgende woning. En bij voorkeur kunnen woningzoekenden doorstromen in de eigen wijk. De omgeving waar ze bekend zijn en waar hun sociale netwerk ligt. Woningcorporaties kunnen hier volgens Christine een belangrijke bijdrage aan leveren. Corporaties hebben vaak al een behoorlijk aantal woningen in de wijk en zij kennen hun huurders. Meer woningen aanbieden in de (lage) middenhuur zorgt voor meer verschillende doelgroepen in de wijk. En nieuwbouw in het lage middensegment maakt ook de vastgoedportefeuille van de woningcorporatie meer divers en daarmee beter.

Onnodige bouwkosten vermijden en regie op de energietransitie
Bouwen, bouwen, bouwen is dan ook van het CDA een grote wens. Maar hoe maken we dat met zijn allen mogelijk? Op de vraag van Christine Eskes wat de gemeenteraad en de gemeente hierin kunnen betekenen hebben wij onze zorgen op tafel gelegd. Vooral de stapeling van extra eisen bij nieuwbouw en renovatie belemmeren de voortgang. De extra kosten daarvan gaan ten koste van het aantal nieuw te bouwen woningen. Iets wat we zeker in deze tijd van gebrek aan betaalbare woningen moeten voorkomen. Daarnaast ziet Havensteder graag dat de gemeente meer dan nu de regie neemt op de energietransitie. In het bijzonder rond het uitrollen van het warmtenet, om voor alle partijen tijdig duidelijk te hebben waar en wanneer nieuwbouw aangesloten kan worden.

Streven naar sociale stabiliteit
Bouwen is belangrijk, maar wonen is meer dan alleen een (nieuw) dak boven je hoofd. Een prettige woon- en leefomgeving met voldoende voorzieningen vlakbij is belangrijk voor bewoners.  Dat maakt dat zij zich thuis voelen en mee kunnen doen in de samenleving. Bij Havensteder merken wij dat de uitdagingen op dit vlak steeds groter en complexer worden. In kwetsbare wijken neemt de instroom van bewoners in een kwetsbare positie toe. Verder zien we dat het aantal dakloze jongeren de afgelopen jaren rap stijgt. En ook zien we steeds vaker overlastproblemen in wooncomplexen door dementerende ouderen. Deze ouderen kunnen eigenlijk niet meer zelfstandig wonen, maar ze zijn niet in beeld bij de zorgpartijen. Christine herkent deze problemen. Het CDA is voorstander van een gezamenlijke aanpak van gemeente, woningcorporaties, welzijn- en zorgpartijen. Een aanpak die Havensteder onderschrijft. Tijdelijk wonen in een tussenvoorziening of in een woonzorgwoning zijn dan goede oplossingen. Een mix van passende woningen en de juiste woon- en zorgarrangementen helpen om de sociale stabiliteit in buurten en complexen te behouden. En met die ambitie: sociale stabiliteit in wijk en buurt of noem het dorpsgevoel, rondden wij een prettig en constructief gesprek over wonen in Rotterdam af. Dorpsgevoel: een mooi streven, immers Rotterdam bestaat uit vele dorpen.