Delen

Sloop, renovatie, herhuisvesting en grote onderhoudsprojecten hebben grote impact op individuele bewoners. Die zien vaak ernstig op tegen een - tijdelijke - verhuizing, die veel praktische en administratieve uitdagingen meebrengt. Ook is het vaak lastig om afscheid te nemen van een vertrouwde straat en soms zelfs de buurt.

Omdat wij onze bewoners in het zoekproces naar een andere woning en ook tijdens een verhuizing niet in de steek laten hebben wij een team van negen sociaal begeleiders. Zij staan klaar voor huurders bij deze ingrijpende verandering in hun persoonlijke situatie.

Zeker als mensen ergens lang wonen is de boodschap dat er moet worden verhuisd heftig. Daarom komen sociaal begeleiders dat nieuws persoonlijk brengen. Zij leggen daarbij uit waarom een pand gesloopt of gerenoveerd moet worden en wat de stappen zijn om de verhuizing soepel te laten verlopen.

Uitgangspunt van het gedreven team is: we houden je vast en laten je pas weer los als een iedereen weer ‘thuis’ is. Of iemand nu definitief naar een andere woning gaat of tijdelijk in geval van grote onderhoudswerkzaamheden.

De sociaal begeleiders staan onder andere klaar om te helpen met het vinden van een nieuwe woning. Daarbij houden zij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen en persoonlijke omstandigheden. Permanente bereikbaarheid en flexibiliteit staan voorop.