Delen

Vanaf 1 juli 2018 is Havensteder lid van Corporaties in beweging. Dit is een regionale samenwerking tussen corporaties. Het doel is om kennis en kunde met elkaar te delen, zodat medewerkers zich doorlopend kunnen ontwikkelen.

Corporaties in beweging past bij ons beleid van duurzame inzetbaarheid. Niet alleen omdat medewerkers zich op andere functies willen ontwikkelen, maar ook omdat huidige functies door de tijd heen veranderen. Bijvoorbeeld door technische en technologische ontwikkelingen. Het initiatief ligt bij de medewerkers.

Van workshop tot andere baan

Corporaties in beweging biedt een scala van mogelijkheden. Medewerkers kunnen een dag(deel) stage lopen bij elkaar, workshops volgen, een loopbaangesprek plannen of solliciteren op een andere baan. Op dit moment lopen zo’n honderd medewerkers van verschillende corporaties stage. Medewerkers kunnen zich ook als expert opgeven. Zo versterken zij bijvoorbeeld tijdelijk het team bij een andere corporatie die deze expertise niet vast in huis heeft.

Samen delen

We onderzoeken ook de mogelijkheid om medewerkers met elkaar te delen. Bijvoorbeeld trainees die in roulatie bij corporaties verschillende projecten doen. Er loopt op dit moment een initiatief van managers Financiën en Wonen over hoe we op dat vakgebied doorlopend kennis, expertise en medewerkers kunnen delen. Alle corporaties hebben deze afdelingen immers nodig, misschien is het mogelijk om dat slimmer te organiseren.

FLOW

Corporaties in beweging is één van de elf regionale initiatieven die voortvloeit uit de subsidietrajecten van FLOW in 2014 en 2016. Havensteder is één van de initiatiefnemers van wat Corporaties in beweging in de Rotterdamse regio is geworden.

FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen) is een landelijk platform dat haar middelen inzet om te bevorderen dat medewerkers en corporaties zich permanent ontwikkelen om zo steeds bij de tijd te zijn.