Delen

Wij organiseren het hele jaar door wijksafari’s, waaraan Havensteders uit alle hoeken van de organisatie kunnen deelnemen. Trainingen ván collega’s vóór collega’s. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met andere vakgebieden binnen de organisatie en te ervaren wat ons dagelijks werk betekent voor huurders.

De wijksafari’s worden op verschillende manieren ingevuld. Zo laten wijkbeheerders hun collega’s zien hoe zij ‘zorgen’ voor hun wijk, bijvoorbeeld door portiekgesprekken met huurders. De HRM-afdeling laat collega’s meedenken over het concept zelfsturende professionals en teams. De OR organiseert een safari over een nieuw medezeggenschapsmodel, Financiën een safari genaamd Simcity, waarin je kunt draaien aan de financiële knoppen van de organisatie en simuleert dat je in de schoenen van de bestuurder staat. Een speciaal projectteam toont hoe Havensteders werken aan duurzaamheid in de wijk. Ook kan in een buurthuis kennis worden gemaakt met vrijwilligers die mensen bijstaan die in de schuldsanering zijn beland.

Het is een greep uit het uitgebreide palet van activiteiten waarmee Havensteders hun organisatie en de verschillende stakeholders (nog) beter leren kennen.

HE-punten

Doorlopend onderwijs – trainen, leren en ontwikkelen – is een belangrijk speerpunt van Havensteder. Zo is er de Havensteder Academie, waarin we trainingen en opleidingen aanbieden. Ook introduceerden we de zogenaamde HE-punten, die je onder andere met een wijksafari kunt halen. HE-punten zijn een afgeleide van de verplichte PE-punten voor bestuurders en commissarissen. Bij Havensteder vinden we dat het halen van dergelijke punten niet alleen een vereiste zou moeten zijn voor mensen met een topfunctie. Het is immers voor iedereen belangrijk om je doorlopend te blijven ontwikkelen. Niet alleen omdat mensen misschien een functie op een ander niveau ambiëren of een andere functie op gelijk niveau, maar ook omdat huidige functies door de jaren heen veranderen.

HE-punten zijn een goede stimulans om een aantal keer per jaar mee te doen aan een training of opleiding. Ook als dat maar een paar uurtjes is. Op jaarbasis moeten er 20 HE-punten worden gehaald.