Delen

Per 1 januari 2019 heeft Havensteder geen Ondernemingsraad meer, maar een Raad van Meedenkers. Wat is het verschil? Het concept van medezeggenschap blijft overeind, maar in een vorm die beter past bij de wensen van de medewerkers. De kern bestaat uit vier Regisseurs Medezeggenschap. De regisseurs werken samen met de Raad van Meedenkers: een groep van bijna vijftig medewerkers die kortdurend betrokken worden op basis van een thema of een adviesaanvraag. Zo heeft een grotere groep medewerkers invloed op belangrijke thema’s binnen de organisatie.

Met deze nieuwe vorm wil de OR bereiken dat medezeggenschap echt van iedereen binnen Havensteder wordt. Negen medewerkers stelden zichzelf verkiesbaar als Regisseur Medezeggenschap. Maar liefst 82% van de medewerkers van Havensteder stemde, wat een zeer grote betrokkenheid aangeeft.

Het besef dat er een andere vorm voor de Ondernemingsraad moest komen, ontstond onder andere tijdens kennismakingsgesprekken met nieuwe medewerkers. Het dagelijks bestuur van de OR nodigt nieuwe medewerkers, na ongeveer drie maanden, uit voor een gesprek. Deze waardevolle gesprekken leveren veel op. Zo bleek dat er andere ideeën en beelden bestonden over de invulling van de organisatievorm van de OR. Veel nieuwe medewerkers gaven aan graag mee te denken maar drie jaar committeren, vinden zij vaak erg lang. De ouderwetse vergadercyclus ervaart ook niet iedereen als effectief en efficiënt. Maar thematisch en voor een kortere periode participeren spreekt velen wel aan.

De frisse blikken leidden tot nieuwe inzichten. Het dagelijks bestuur deed al eerder een verkenning naar de alternatieve mogelijkheden om de participatieve medezeggenschap te organiseren. Na gedegen onderzoek en bezoeken bij andere organisaties die deze vorm hanteren, was het tijd om de nieuwe vorm invulling te geven. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden alle werknemers binnen Havensteder meedenken over de invulling van de nieuwe vorm. Nu is het dan zo ver… We starten het nieuwe jaar met een nieuwe, moderne organisatievorm van de medezeggenschap.