Delen

Rotterdamse woningcorporaties staan voor een grote en complexe duurzaamheidsopgave. Zo worden wijken aardgasvrij, wint circulair bouwen aan belang en is het doel om steeds meer buurten klimaatadaptief te maken. Er is sprake van een transitie, met veranderende wetgeving, een andere manier van werken en een nieuwe rolverdeling. Er is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerken. Om die reden nodigden bestuurders en commissarissen van Woonbron en Havensteder hun collega’s bij Vestia, Woonstad en SOR in december uit voor een bijeenkomst over samenwerken in duurzaamheid. Een inspirerende en dynamische avond, onder regie van gespreksleider Kim Coppes.

Zoals dat hoort bij een inspiratiesessie kwamen cases, voorbeelden en anekdotes niet alleen uit het Rotterdamse. Directeur-bestuurder Ingrid de Boer van corporatie Woonbedrijf trapte af met een inspirerende presentatie over de nauwe samenwerking tussen woningcorporaties onderling en met de gemeente Eindhoven, die de krachten hebben gebundeld in het zogenaamde Duurzaamheidspact Eindhoven. Het algemene uitgangspunt van deze partijen: duurzaamheidsdoelstellingen worden niet gehaald als we ‘ieder voor zich’ doorgaan.

Patrick Kenis, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg zoomde in op het thema organisatienetwerken.Hij stelde onder andere dat samenwerking gaat om het bereiken van een resultaat dat een afzonderlijke organisatie niet tot stand kan brengen. Dus samenwerken omdat het moet, niet omdat het kan. Veel stof tot nadenken!

Na deze presentaties was het de beurt aan de diverse corporaties om een korte pitch te houden over een actueel duurzaamheidsthema. Zo zoomde een afgevaardigde van Havensteder in op het concept van de klimaatadaptieve tuin en vertelde een medewerker van de SOR over duurzame samenwerking in de regio.

De afsluitende discussie ging vooral over de vraag welke nieuwe vormen van gerichte samenwerking we nu zien? En wat dit betekent voor de rol van toezichthouder.

Een avond die inspireerde en motiveerde en uitstekend past in het grote belang dat Havenster hecht aan verbinding binnen de stad, de regio en de sector.