Delen

Wij creëren kansen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. We zien dat als onderdeel van de maatschappelijke taak van een woningcorporatie.

In de vorm van een baan of een stage – bijvoorbeeld bij ons Serviceteam Onderhoud – wordt op een laagdrempelige manier structuur geboden aan herintreders, statushouders of mensen die al langere tijd thuis zitten. Waar mogelijk laten wij mensen werken aan ons vastgoed – een mooi voorbeeld van social return on investment – of binnen andere onderdelen van de organisatie.

We werken nauw samen met verschillende partners, die we vragen een maatschappelijke bijdrage te leveren gericht op toeleiding naar werk en arbeidsparticipatie. Voorbeelden zijn Talentfabriek010 en Freehouse. Waar het gaat om onderhoud en andere werkzaamheden aan ons vastgoed werken we nauw samen met aannemers en schilders. In de Provenierswijk hebben we bijvoorbeeld de krachten gebundeld met de BouwAkademie. Deze organisatie creëert een laagdrempelige werkomgeving voor mensen die langere tijd moeite hebben met het vinden en/of behouden van een reguliere baan.

Inmiddels hebben door de diverse samenwerkingen tientallen mensen een plek gevonden waar werkervaring kan worden opgedaan om zo naar een vaste baan toe te groeien.