Delen

De portefeuillestrategie van Havensteder is het beleid op al ons vastgoed. Assetmanagement is de vertaling ervan naar de wijken. Met assetmanagement kijken we bij Havensteder integraal naar de aanpak van een gebouw. Integraal omdat de wensen van de doelgroep, ons beleid op het vastgoed en de financiën allemaal meewegen. Vanuit die afweging beslissen we over de aanpak van een gebouw. Want we kunnen een euro maar één keer uitgeven.

Menselijke maat

Door onze portefeuillestrategie te vertalen naar wijkniveau brengen we de menselijke maat weer terug. Voor bewoners én medewerkers. Elk gebouw wordt namelijk apart beoordeeld op datgene wat nodig is. Daarmee wordt het concreet en behapbaar. Medewerkers hebben meer invloed op ‘hun’ complex en kunnen beter sturen. Ook een woonconsulent wordt bijvoorbeeld betrokken bij wat in eerste instantie een technisch vraagstuk lijkt. Door integraal naar een vraagstuk te kijken kunnen we alle invalshoeken kritisch meenemen. Wat is er sociaal en technisch aan de hand, hoe lang, wat is de oorzaak en hoe verhoudt zich dit tot onze uitgangspunten in de portefeuillestrategie? We verzamelen feitelijke, meetbare informatie. Deze wegen we en op basis daarvan bepalen we de maatregelen.

Begroting per gebouw

De integrale benadering vertaalt zich onder andere in een begroting per gebouw. Dit jaar starten we een pilot met de eerste vijftien gebouwen. Samen met de betrokken collega’s, onder andere van Wonen en Onderhoud, stellen we per gebouw één integrale begroting op. Die monitoren we gezamenlijk en we stellen bij indien nodig. We letten dan op rendement, de sociale ontwikkeling van het gebouw en het toekomstperspectief. Wij geloven dat dit een effectieve manier van sturen is.