Delen

Havensteder neemt deel aan een onderzoek voor de vernieuwing van toezicht dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg.

Het onderzoek ontving onlangs een NWO subsidie voor Vernieuwing van Toezicht. Steeds meer complexe opgaven waar wij als corporatie voor staan kunnen we niet alleen oppakken. Maatschappelijke doelen als wonen en zorg, energietransitie en gebiedsontwikkeling kunnen we alleen bereiken met andere partners.

Dit stelt onze toezichthouders, zowel intern (RvC) als extern (AW) voor nieuwe vraagstukken. Als elke afzonderlijke partij zich strikt aan de kerntaken houdt worden maatschappelijke problemen niet optimaal opgelost. Gezamenlijk kan het wel. Maar hoe houd je toezicht op het overlappende gebied waarin soms de een, soms de ander een rol pakt?

Aan het onderzoek neemt de RvC en het bestuur van Havensteder deel, maar ook projectleiders van binnen en buiten de organisatie. Het project loopt meerdere jaren.  Hedy van den Berk: “Het interessante aan dit onderzoek is dat ook de toezichthouders van andere domeinen worden betrokken. Hierdoor leren we niet alleen binnen onze eigen vitale coalities, maar wisselen ook de externe toezichthouders onderling kennis uit. Uiteindelijk betekent dat winst voor de huurder omdat organisaties beter met elkaar samen kunnen werken.”

Prof. dr. P.N. (Patrick) Kenis, hoogleraar Public Governance, Universiteit van Tilburg: “Veel maatschappelijke vraagstukken vereisen samenwerking in organisatienetwerken. Het bestaande toezicht is niet geschikt voor netwerken. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in de domeinen zorg, sociaal wonen, onderwijs en veiligheid. De kennis uit dit onderzoek wordt vertaald in een toolbox en een onderwijsmodule.”