Delen

Het visitatierapport 2014 – 2018 is een weerslag van hoe visitatiebureau Pentascope en belanghouders ons beoordelen. Een rode draad daarin zijn de verwachtingen en wat wij waarmaken. Dat is soms een lastige balans. Pentascope herkent onze kritische houding naar onszelf en ons presteren naar vermogen.

We zijn geen rijke corporatie. Dat betekent dat we minder kunnen doen dan we willen en soms wat onze belanghouders verwachten. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid of onderhoud en ontwikkeling van onze woningen. Tegelijkertijd slagen we er wel in om onze middelen efficiënt en effectief in te zetten om onze ambities te realiseren. We verdienen waar het kan, om uit te geven waar het moet.

In de afgelopen vier jaar slaagden we erin om onze financiële ratio’s te verbeteren. We losten 300 miljoen euro af aan leningen. Daarmee besparen we op onze jaarlijkse rentelasten. Hierdoor kunnen we nu meer investeren in verduurzamen en verbeteren van onze woningen dan afgelopen jaren.

Een aanbeveling die we meekregen was om onze belanghouders nog eerder te betrekken, bijvoorbeeld bij onze beleidscyclus. We zetten daarin al stappen en dat wordt gezien en gewaardeerd. Het ontstaan van dit visitatierapport is daar een goed voorbeeld van. Het ontstond onder andere op basis van verschillende dialogen met groepen stakeholders. Waar we nog kunnen verbeteren is om de samenwerking te starten vanuit ‘een blanco vel’. Daar liggen de verwachtingen van huurders en andere relaties. Een aanbeveling die we ter harte nemen, bijvoorbeeld in de samenwerking met onze huurderskoepel De Brug. We trekken samen op in het ontwikkelen van beleid en in de prestatieafspraken met de gemeente.

Samenvattingen van de onderdelen: