Delen

Soms is het nodig om opnieuw positie te bepalen. Is de ingeslagen weg nog steeds de goede, passen gemaakte keuzes nog bij de huidige realiteit, is het tijd om de koers bij te stellen? Dat geldt voor Havensteder, maar ook voor mijzelf. Dan neem ik een moment voor reflectie op mijn eigen rol en aandeel.

Een belangrijk deel van mijn werk gaat over samenwerken en relaties. We werken als corporatie in een netwerk van organisaties, waarin iedere organisatie zijn eigen doelen en ambities heeft.

Het is belangrijk om zorgvuldig met elkaar om te gaan, transparant te zijn. Maar ook om zelf helder te hebben wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn en daarover duidelijk te communiceren. Van daaruit probeer ik te zoeken naar gezamenlijke waarden, doelen en opgaven.

Voor het organiseren van een bestuurlijke top over verwarde personen, moet ik vanuit Havensteder bedenken wie aan tafel moet zitten en met wie we zaken willen doen. Als de huurderskoepel besluit om dit jaar geen positief advies af te geven op ons huurbeleid en ook de prestatieafspraken niet ondertekent, dan is er werk aan de winkel. Dan moeten we de brug weer slaan tussen de eigen organisatie en de beleving van onze huurders. Er is een journalist die ik een bepaalde periode liever buiten de deur hield omdat hij vooral geïnteresseerd was in een fraudedossier van ruim 10 jaar geleden. Inmiddels deed de rechter uitspraak in hoger beroep. Mooi moment om te onderzoeken of de relatie en de normale omgangsvormen hersteld kunnen worden. Misschien leidt het tot enige ontspanning en minder zuurheid aan beide kanten.

In alle gevallen is vertrouwen de basis. Lukt het ons om vanuit gezamenlijke waarden de constructieve lijn te (her-)vinden? Begrijpen we elkaars rol en positie en kunnen we op zoek naar win-win? Winnen is beginnen. Door het te doen gaan we het ervaren. En we zijn begonnen. Ik heb de afgelopen week de gesprekken gevoerd. Om verbindingen te leggen en bruggen te bouwen.

Hedy

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.