Delen

‘Betaalbaar wonen, het kan gewoon.’ En ‘In Wenen is volkshuisvesting niet voor arme mensen, maar voor gewone mensen’. Zomaar twee quotes in het AD van maandag 3 april. Opgetekend uit de mond van Rotterdamse gemeenteraadsleden. Ze werden geïnspireerd door een werkbezoek over (sociaal) wonen in Wenen. Wat mij betreft belangrijke en waardevolle inzichten. In Wenen zijn coöperatieve woonvormen en sociale woningbouw voor een brede doelgroep belangrijke pijlers van het woonbeleid. Hoe mooi zou het zijn als deze inspiratie de bouwstenen vormen voor een nieuwe Rotterdamse Woonvisie. Gewoon wonen kan ook in Rotterdam.

De praktijk in Wenen laat zien dat een betaalbaar thuis een belangrijke voorwaarde is voor iedereen: jong of oud, arm of rijk, om mee te kunnen doen aan de samenleving. Betaalbaar wonen wordt gezien als een maatschappelijke investering. Een investering die zorgt voor minder armoede en die zich terugbetaalt in welzijn, een betere integratie, veiligheid en sociale cohesie.

Dit is ook de missie van Havensteder en andere corporaties in Nederland: thuis zijn in de wijk en zorgen voor duurzame, toekomstbestendige en betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Vanuit deze basis, ligt een mooie samenwerking voor de hand.

Samen werken aan wijken waar plek is voor iedereen. Wijken met de juiste voorzieningen, ontmoetingsplekken en voldoende groen. Fijne plekken die we met elkaar maken: gemeente, corporaties, bewoners en alle andere betrokken partijen in de wijk. Kortom, dat is volkshuisvesting. Een traditie waar Nederland decennia lang om is geroemd. Een traditie die de afgelopen jaren weliswaar sterk onder druk is gezet, maar waarvan belangrijke fundamenten zoals woningcorporaties en huurdersorganisaties nog steeds overeind staan en waarop kan worden doorgebouwd. Laten we dit inzetten bij de ontwikkeling van de nieuwe Rotterdamse Woonvisie en bij het samen realiseren van betaalbaar wonen in Rotterdam.

Ik vind het heel positief dat leden van de Rotterdamse gemeenteraad zich in Wenen hebben laten inspireren. Dat zij hebben gezien en ervaren hoe waardevol betaalbaar wonen voor de samenleving is. Ik hoop dat de volkshuisvestelijke vonk weer is aangewakkerd.

Laten we de lessen en inspiratie uit Wenen ter harte nemen en samen als gemeente, bewoners en woningcorporaties de schouders zetten onder de Rotterdamse volkshuisvesting. Om samen te werken aan een prettige en leefbare stad waar in elke buurt voor iedereen plek is om betaalbaar te wonen.

Bart Kesselaar
directeur Strategie Havensteder