Delen

De schaarste op de woningmarkt is al lange tijd een veel besproken onderwerp. En terecht. De huidige coronacrisis lijkt te werken als olie op het vuur van deze discussie. Wij delen de zorg en zien de woningnood dagelijks in ons werk. Tweeduizend reacties op een sociale huurwoning is helaas geen uitzondering. De oplossing lijkt simpel en wordt veel geroepen: bouw extra woningen. De uitwerking is alleen niet zo simpel als het lijkt.

De schaarste bestaat met name op het gebied van ‘betaalbare’ woningen. Hoe die term wordt ingevuld, verschilt nogal eens. Als je het mij vraagt dan betekent betaalbaar: een woning die binnen de sociale huurgrens valt. Dus onder de 737 euro per maand. Of net erboven: voor de lagere middeninkomens. Desnoods bereikbaar gemaakt met huurtoeslag. Deze doelgroep valt nu vaak tussen wal en schip: ze verdient teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije sector woning of een koopwoning.
Het Internationaal Monetair Fonds schetste de afgelopen week een somber beeld van onze economische toekomst vanwege de coronacrisis. De verwachting is dat de bestedingsruimte de aankomende jaren alleen maar minder wordt. Dit betekent dat de vraag naar betaalbare huurwoningen nog meer zal toenemen. Voor ons ligt daarop de focus. Wij zetten de aankomende jaren in op twee sporen: het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen en het extra bouwen van nieuwe woningen voor de sociale doelgroep en de lage middeninkomens. Zo bouwen we aan inclusieve wijken met een balans in verschillende woningen voor verschillende doelgroepen.

Corporaties zorgen al tientallen jaren voor nieuwe betaalbare huurwoningen. En dit blijven we doen. Ook in Rotterdam is de behoefte aan nieuwe woningen groot. En die opgave staat onder grote druk in deze onzekere tijden. Gemeente, ontwikkelaars, bouwers, beleggers en corporaties overleggen geregeld over hoe we door de crisis heen de bouw van woningen op gang kunnen houden. En wat elke partij daarin kan betekenen. Vragen die nu aan ons gesteld worden zijn bijvoorbeeld: kunnen jullie extra woningen bouwen? Of kunnen corporaties woningen afnemen uit bestaande projecten. Wat ons betreft een ja. Mits passend bij onze rol als corporatie. Dus woningen die aansluiten bij onze portefeuille. En natuurlijk tegen reële kosten. De kracht van corporaties is immers om anticyclisch te kunnen bouwen. Door financieel verantwoord te investeren kunnen en willen we dat blijven doen. Dat maakt corporaties een stabiele partner.

Gemeente en overheid: geef ons nu de ruimte en gelegenheid om anticyclisch te bouwen. Zorg dat er voldoende financiële middelen en locaties zijn. Start met het omvormen van de verhuurdersheffing. Maak het weer investeringsmiddelen die corporaties kunnen inzetten op die plekken waar dit het hardste nodig is. Help ons om die stabiele factor te zijn.

Hedy

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.