Delen

Afgelopen maandag maakte ik kennis met Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van onze brancheorganisatie Aedes. Een ‘catch’ voor de sector wat mij betreft! Martin is geboren en getogen op Rotterdam Zuid, dus vertrouwd met de opgaven van de stad. En we kwamen erachter dat we ooit tegelijk werkten bij de Dienst Bouwen en Wonen in Den Haag.

We delen een visie op de brede rol van corporaties, waarbij corporaties onderdeel zijn van een netwerk met gedeelde verantwoordelijkheden. Maatschappelijke opgaven zoals het huisvesten van mensen die zorg en begeleiding nodig hebben, lossen wij niet alleen op. Het is belangrijk om een brug te slaan naar andere sectoren. Welke partijen kunnen en willen op diezelfde manier samenwerken? En hoe zetten we dan gezamenlijk onze schouders onder die opgaven? Gelukkig zien we al mooie voorbeelden ontstaan.

Het tij is aan het keren: de volkshuisvesting staat weer op de politieke agenda. Maar nog niet hoog genoeg wat ons betreft. Er is opnieuw een woningnood. Ook in Rotterdam zien we daarvan de schrijnende voorbeelden. Duizenden reacties op een sociale huurwoning zijn geen uitzondering. De doorstroming zit op slot, starters en studenten moeten gedwongen bij hun ouders blijven wonen en de leefbaarheid komt flink in het gedrang. Samen met Aedes organiseren we in februari een verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Een plek waar we onze feiten en voorbeelden kunnen delen.

Ik kijk terug op een optimistisch, constructief gesprek. We spraken af dat we contact houden om elkaar op de hoogte te houden en gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Hedy

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.