Delen

Hoe zorg je ervoor dat je – in een stad die in volle vaart vooruit dendert – niemand achterlaat? Daarover ging mijn gesprek met het College van B&W op een zonnige vrijdag in november op het Wijnhaveneiland. Het Wijnhaveneiland, hartje centrum, de skyline van Rotterdam, waar ook ons kantoor The Red Apple staat.
Op dit moment worden er tussen de wolkenkrabbers vijf torens bijgebouwd. Rotterdam is hip, hot en happening.

Vandaag in het RiGO rapport constateren we dat de tweedeling alleen maar toeneemt. Passend toewijzen, uitstroom van instellingen, kansarmen en kwetsbaren komen geconcentreerd terecht in de wijken waar corporaties van oudsher bezit hebben. Die vrijdag ontstond bij ons aan tafel de gedachte: wat als ….
Wat als we JUIST in de sterke gebieden, Wijnhaveneiland en straks het Zomerhofkwartier, waar beleggers en ontwikkelaars vechten om iedere vrije vierkante meter, een vast programma onderdeel opnemen: (ook) ruimte voor voorzieningen en woningen voor de Rotterdammers die dat nodig hebben. Het deed me denken aan de 1,5 % kunstregeling, waarbij in ieder overheidsgebouw tenminste 1,5% van de aannemerij besteed moest worden aan beelden, schilderijen en andere vormen van kunstexpressie.

Goed idee. Tenminste 10% van de bebouwde omgeving wordt bestemd voor en/of besteed aan opvang van dak- en thuislozen, nieuwe vormen van communities waarbij samen-leven anders wordt vormgegeven. Mooi nieuw onderdeel in de uitvraag aan alle commerciële partijen die een poot aan de grond willen krijgen op de gewilde locaties. En een prima positie voor de Rotterdamse corporaties die hierin een aandeel kunnen leveren.

Ik vond het prachtig te zien dat dit College wil praten en nadenken over nieuwe vormen van samen optrekken. Zodat de kloof niet groter wordt. En niemand achterblijft.

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.