Delen

Afgelopen donderdag woonde ik het gesprek bij met alle hoofdrolspelers in de discussie over betaalbaar wonen. Bij brancheorganisatie Aedes spraken politici en vertegenwoordigers van het ministerie, Woonbond, VNG, vastgoedbeheerders en corporaties elkaar om te onderzoeken wat er mogelijk is om partijen tot elkaar te brengen. Eerder die week braken Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord  af.

Wij hebben natuurlijk zelf invloed op de huurprijzen die wij vragen. En daarin nemen we onze verantwoordelijkheid, met gematigde huurverhoging en we ontzien kwetsbare huurders. Toch is een haalbaar en houdbaar Sociaal Huurakkoord heel goed. In de eerste plaats omdat onze huurders daarmee gediend zijn. Maar ook omdat Woonbond, gemeenten en corporaties daarmee aan dezelfde kant van de streep komen te staan. Samen kunnen we onze pijlen richten op de door alle partijen zo gewraakte verhuurdersheffing, ATAD en VPB.

De zaken die ik heb ingebracht:
Ga niet voor een algemene maatregel, maar maak onderscheid naar regio. De woningmarkten zijn verschillend en de opgaven zijn verschillend. Ook de corporaties en hun financiële posities verschillen. Niet overal is een inflatievolgend huurbeleid de oplossing. Voorwaarde is wel dat we het eens worden met onze huurderskoepel. Als we meer huur vragen dan inflatie dan moet ook duidelijk zijn waarom.

Kijk niet alleen naar de huren, maar naar alle woonlasten. Dit omvat ook gemeentelijke heffingen, energielasten, zorgpremies enzovoorts. De huur kan geen sluitpost zijn. Alle lasten moeten omlaag als we armoede willen bestrijden.

Laten we maatwerk toepassen op situaties die bijgestuurd moeten worden. Huurbevriezing voor de minima, hogere huurverhoging voor mensen met een inkomen van een ton die in een sociale huurwoning wonen. Er is geen maatregel die bij alle doelgroepen past, dus moeten we preciezer zijn. Laten we oog houden voor alle groepen in de knel, ook de (lage) middeninkomens en starters op de woningmarkt.

Zullen we de krachten bundelen tegen de toenemende belastingdruk, waardoor we onvoldoende kunnen investeren in meer sociale huurwoningen? Huurders betalen de rekening van dit kabinetsbeleid. De woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan: huurders, corporaties en gemeenten. We beginnen in Rotterdam!

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.