Delen

Iedereen wil prettig en veilig thuis wonen. Het is zelfs een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. In regio Rotterdam leven we met veel mensen op een relatief klein woonoppervlakte. Heel vaak gaat dat goed. Soms helpen we buren om elkaar beter te leren kennen zodat ze begrip krijgen voor elkaars situatie en leef ritme. En heel soms, gaat het helemaal niet goed. Dan loopt irritatie over de buren compleet uit de hand. Deze situaties zijn gelukkig uitzonderlijk, maar áls ze ontstaan zijn ze bijzonder ingrijpend voor de betrokkenen en vaak schrijnend.

Prettig en veilig wonen is geen zaak van het individu. Het is een balans tussen de gezamenlijke belangen van verschillende bewoners.

Huurders worden goed beschermd door het Nederlands recht. En dat is een kostbaar goed. Ook bij ernstige overlastklachten moet een objectieve afweging gemaakt worden over het ontbinden van een huurcontract. Wat is de ernst van de situatie, worden de klachten herkend door meerdere bewoners of is het één buur met meerdere klachten, zijn er kinderen bij betrokken, wat zijn de risico’s als een gezin of huishouden op straat komt te staan? Die afweging maken wij niet zelf. Kúnnen wij ook niet zelf. Het druist in tegen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom stelt de wet dat een rechter hierover uitspraak doet.

De rechter baseert zich op een volledig en stevig dossier. Een dossier opbouwen kost vaak tijd. Tijd waarin de bewoner die overlast ervaart, het gevoel heeft dat er niets gebeurt en de overlast maar voortduurt. Waarin bewoners soms het nut van melden niet meer ervaren, terwijl een compleet beeld nodig is voor het dossier. En dat is zwaar voor bewoners die hier vaak dag in, dag uit mee moeten leven. Onze woonconsulenten en wijkbeheerders merken dat dagelijks. Ze zorgen voor het opbouwen van dat dossier en houden nauw contact met alle betrokkenen. Als het nodig is ook met andere instanties, zoals een wijkteam, een zaakwaarnemer of de politie. Iedereen is erbij gebaat dat een situatie niet (verder) escaleert.

Tegelijk bewaken we waar het moet, de privacy van alle betrokkenen. We streven naar een open proces, maar kunnen simpelweg niet alle details delen. Ook wij maken hierin steeds weer onze afwegingen. Prettig en veilig wonen is geen zaak van het individu. Het is een balans tussen de gezamenlijke belangen van verschillende bewoners.

Peter

author

Peter van Lieshout

Ik ben Peter van Lieshout, directeur Wonen bij Havensteder. We werken dagelijks aan prettig wonen voor zo'n 45.000 huishoudens. Dat is een flinke opgave die ik serieus neem. Gesprekken met bewoners en actualiteit zijn aanleiding voor deze blogs.