Delen

Wij merkten afgelopen week dat er informatie is verspreid over de rechten van huurders met een tijdelijk contract onder de Leegstandswet. De informatie is niet altijd volledig of juist. Ik leg graag de bijzondere voorwaarden uit en waarom we als wooncorporatie tijdelijke contracten aanbieden.

Allereerst, ik begrijp heel goed dat mensen soms uit nood kiezen voor een tijdelijk contract. Ook wij maken ons zorgen over de woningnood. Die zorgt voor schrijnende situaties en uit nood geboren keuzes. De afweging die we soms horen is dat een tijdelijk contract in ieder geval voor een half jaar of een jaar weer een dak boven het hoofd biedt. En extra tijd om op zoek te gaan naar een vaste woning.

Bijzondere voorwaarden

Sommige partijen vinden dat van tijdelijke huurders “de rechten ontnomen worden” of dat huurders zomaar “uitgezet” worden, maar een tijdelijk contract onder de Leegstandswet is een contract met bijzondere voorwaarden. Allereerst biedt het woonruimte voor een bepaalde periode. Het geeft de huurders geen recht op een vervangende woning als het tijdelijke contract wordt opgezegd. Het geeft ook geen recht op een verhuiskostenvergoeding. En de opzegtermijn bedraagt minimaal drie maanden. Zo’n contract kunnen wij natuurlijk niet zomaar aanbieden. Dat willen we ook niet.

Vergunning

Voor tijdelijke contracten onder de Leegstandswet moeten we een vergunning aanvragen bij de gemeente. De voorwaarde voor het verlenen van de vergunning is dat de woningen gesloopt gaan worden, gerenoveerd of verkocht. In de vergunning staat ook dat de huurprijs veel lager moet zijn dan de normale huurprijs. Dit als compensatie voor het tijdelijk wonen en de mindere staat van de woning.

Sfeer en veiligheid in de wijk

Het doel van zo’n tijdelijk contract is het bewaken van de leefbaarheid voor andere bewoners in de buurt. Met lang lopende vergunningstrajecten of uitlopende planningen zit er soms wel een half jaar of een jaar tussen het verhuizen van de ‘vaste’ huurders en uitvoering van de sloop-, renovatie- of verkoopplannen. We zoeken dan huurders om tijdelijk in die woningen te wonen. Om te voorkomen dat de lege woningen gekraakt worden. En omdat het alternatief: dichtgetimmerde woningen, niet goed is voor de sfeer en veiligheid in de wijk.

Leegstandbeheer

Naast de tijdelijke contracten is er nog een oplossing die wij soms inzetten om kraken en dichtgetimmerde woningen te voorkomen. Namelijk het zogenaamde ‘leegstandbeheer’. In de praktijk betekent dit dat woningen voor een hele korte duur verhuurd worden, bijvoorbeeld voor twee of drie maanden, met een korte opzegtermijn. In dit soort oplossingen werken wij samen met professionele partijen. Zij werken met huurders die vertrouwd zijn met deze bijzondere woonomstandigheden.

Woningnood

De woningnood is hoog. We merken daar dagelijks de  – schrijnende – effecten van. Gemiddeld reageren er honderden woningzoekenden op een woning. Soms zelfs duizenden. In regio Rotterdam wachten mensen gemiddeld ruim vier jaar op een woning. De oplossing ligt niet bij de tijdelijke contracten. Of door mensen met een tijdelijk contract voorrang te geven op de wachtlijst van Woonnet Rijnmond. Daarmee doen we de andere woningzoekenden die op hun beurt wachten, tekort. De oplossing ligt in het bouwen van extra woningen door corporaties. En voor gemeenten en overheid om de weg daarvoor vrij te maken. Wij pakken de handschoen in ieder geval op. We bereiden voor de aankomende jaren de bouw van 4.000 woningen voor.

Instrumenten als tijdelijke contracten onder de Leegstandwet en leegstandbeheer helpen daarbij. Ze zijn ooit ontstaan ter ondersteuning bij ons werk als stadsvernieuwer en sociale huisvester. Het juridisch vastleggen van de uitgangspunten van een tijdelijk contract, zorgt er juist voor dat de rechten van huurders beschermd blijven.

Bart Kesselaar
directeur Strategie