Delen

Vandaag verscheen het rapport Veerkracht in het corporatiebezit. De conclusies versterken het beeld uit het eerste rapport: de leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat hard achteruit. Natuurlijk en helaas, herkennen wij dit beeld. Wij zíjn aan de slag en blíjven aan de slag, maar kunnen dit niet alleen. Rijk, gemeenten, zorg en welzijnsorganisaties moeten met corporaties de handen ineen slaan om verdere verslechtering te voorkomen. En samen moeten we zoeken naar de juiste oplossingen.

Middenhuur

In de media zien we als gevolg hiervan de roep om meer ‘middenhuur’ als oplossing om wijken weerbaarder te maken. Ook in Rotterdam werken we aan wijken in balans. Soms is het nodig om de samenstelling van de wijk wat aan te passen. Bijvoorbeeld omdat een wijk niet meer overlast kan dragen. Samen met andere corporaties en de gemeente maken we een verdieping van het eerdere onderzoek. Hiermee willen we zicht krijgen op hoe het in onze woningmarkt speelt en welke oplossingen er zijn. Het is echter niet alleen een kwestie van stenen. Als corporatie zijn we er voor de bewoners die overlast ervaren van hun buren én voor de kwetsbare bewoners. En de laatste is niet geholpen met duurdere woningen. Voor sommige mensen is zelfstandig wonen niet haalbaar. We werken daarom samen met de gemeente en (zorg)instellingen om tussenvoorzieningen te ontwikkelen.

Kerntaak

In een artikel in Trouw afgelopen weekend vond de directeur van Autoriteit woningcorporaties, Kees van Nieuwamerongen, dat corporaties zich aan hun kerntaken moeten houden. Namelijk het voorzien in sociale woningen, onder andere door meer nieuwe woningen te bouwen. In zijn optiek hebben corporaties daar voldoende geld voor. Hij vindt het geen goed idee dat corporaties zich bezig houden met personen die zich verward gedragen of overlast veroorzaken: “Corporaties moeten alleen  instanties bij elkaar brengen.” Wij maken ons zorgen om deze visie op corporatietaken. Wij kunnen geen goede verhuurder zijn voor kwetsbare mensen en hun buren, door bewoners alleen door te verwijzen en te wachten tot anderen in actie komen. In een tweet afgelopen zaterdag nuanceerde Kees van Nieuwamerongen: Corporaties en politiek: maak een keuze. “Je kunt niet alle problematiek oplossen met de financiële middelen die een corporatie nu heeft.”

Maatschappelijke opgave

We merken elke dag opnieuw dat er een aantal grote thema’s zijn die strijden om voorrang: betaalbaar wonen, voldoende woningen, goede woningen, een goede, prettige leefomgeving en toekomstbestendigheid/verduurzaming. Wij werken hard aan deze thema’s, maar concluderen ook dat we niet voldoende geld hebben om alle punten tegelijk op te pakken. Dat komt door heffingen, belastingen en onzekerheid over hoe ver die nog oplopen. Om op volle kracht vooruit te kunnen is het van belang dat de politiek duidelijk maakt hoe we als maatschappij deze opgaven gaan bekostigen. Zodat wij ons op onze kerntaken kunnen richten: de stenen én de mensen.

Credits foto: Vincent Demmenie

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.