Delen

Afgelopen juli maakte minister Ollongren de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) bekend. Daarin staat dat Havensteder ruim een miljard euro extra aan nieuwbouw zou kunnen besteden. Goed nieuws, want dat is een enorm bedrag waarmee we meer van onze opgaven kunnen realiseren.

De afgelopen maanden overlegden we intern en extern met huurderskoepel De Brug en gemeenten, hoe we deze extra investeringsruimte het beste kunnen inzetten. We willen de investeringsruimte niet in één keer opmaken. We bepaalden hoeveel verantwoord is zodat we onze gezonde financiële positie behouden. De afweging welke keuzes we nu maken, doen we op basis van onze portefeuillestrategie en onze ambities in het Havenstederplan; ons ondernemingsplan. We zetten in op verschillende onderdelen: huren betaalbaar houden, meer sociale huurwoningen, extra verbeteren en renoveren van woningen en de energietransitie.

Wat betekent dat voor huurders?

Concreet komen we tot de volgende inzet, bovenop onze bestaande plannen.

  • betaalbare huren: we verhogen onze huren gemiddeld alleen met het percentage inflatie. Gemiddeld betekent dat de huuraanpassing voor individuele huurders verschillend kan zijn. Voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur kan dat leiden tot een huurverlaging en voor huurders met een hoog inkomen tot een grotere huurverhoging.
  • voldoende woningen beschikbaar: We verkopen 900 woningen mínder en bouwen 1.400 nieuwe woningen extra bij (waarvan 900 sociale huurwoningen en 500 woningen in het middenhuursegment).
  • een toekomstbestendige vastgoedportefeuille in 2030: we investeren extra in onderhoud bij 2.000 woningen, renoveren 300 woningen extra en we hebben 4 miljoen euro extra beschikbaar voor het vervangen van keukens, badkamers en toiletten.
  • voldoende geïsoleerde en gasvrije woningen in 2050: we sluiten 600 woningen per jaar aan op een warmtenet.

Wanneer merken huurders er wat van?

Sommige resultaten zijn sneller merkbaar (zoals de huuraanpassing) dan andere (renovatie en nieuwe woningen). We starten nu en trekken er zo’n tien jaar voor uit. Hóe we dit gaan doen, werken we in de aankomende periode verder uit. Daar betrekken we ook stakeholders zoals onze huurderskoepel De Brug bij. Mochten er in die periode ontwikkelingen zijn, zoals een aanpassing in de wet of andere actualiteiten, dan zullen we daar natuurlijk op anticiperen.

Link naar Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) van de overheid.