Delen

Huurders van corporatiewoningen die naar verhouding veel huur betalen krijgen recht op huurverlaging. Dat staat in de begrotingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte. Dat is natuurlijk goed nieuws voor huurders! Gemiddeld gaat het om €40 per maand. Deze maatregel staat in een wetsvoorstel bij het Belastingplan.

Dit betekent dat huurders recht krijgen op huurverlaging wanneer hun inkomen onder de inkomensgrens van passend toewijzen ligt en zij een huur hebben die hoger is dan de voor hen toepassing zijnde aftoppingsgrens. De Belastingdienst zorgt voor de inkomensgegevens. Woningcorporaties worden via een korting op de verhuurderheffing gecompenseerd voor de huurverlagingen. Het kabinet gaat hiermee een stap verder dan het maatwerk dat Aedes en Woonbond afspraken in het Sociaal Huurakkoord.

Geen structurele maatregelen van het kabinet

Naast deze maatregelen maakte het kabinet nog enkele andere maatregelen bekend om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Onder andere door extra nieuwbouwprojecten van woningcorporaties korting op de verhuurderheffing te geven, afspraken te maken over het bouwen van middenhuur woningen en te helpen bij het versnellen van procedures. Op zich mooie maatregelen, maar het enorme woningtekort en de lange wachtlijsten worden hiermee niet aangepakt. Dit kabinet kiest ervoor om een structurele oplossing voor de wooncrisis aan een volgend kabinet over te laten. Het bewijs ligt op tafel dat er structureel tekort is in de corporatiesector om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. In onze regio speelt dit al in 2024. Onze oproep aan het kabinet blijft: schaf de verhuurderheffing af! Help de huurders die al jaren zoeken naar een passende woning en stop met het afbreken van onze mooie sociale huursector. Aan die oproep geeft het rijk nog nauwelijks gehoor: vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting voor corporaties worden structureel hoger.

credit beeld: Aedes